facebook

Nowicki: Poznańska konferencja spełniła oczekiwania

Konferencja Klimatyczna COP 14 spełniła oczekiwania i zakończyła się podwójnym sukcesem - powiedział w sobotę podczas konferencji prasowej minister ochrony środowiska Maciej Nowicki.

Pierwszym sukcesem - według Nowickiego - było zorganizowanie w Polsce tak dużej międzynarodowej konferencji o światowym znaczeniu. "Przez cały czas trwania konferencji słyszeliśmy opinie, że pod względem logistycznym jest ona zorganizowana perfekcyjnie. Polska przeżyła coś na skalę światową i cieszmy się, że jesteśmy Polakami" - powiedział Nowicki

Drugim sukcesem - według Nowickiego - były konkretne ustalenia. Nowicki zaliczył do nich określenie zasad funkcjonowania powołanego w Bali w 2007 roku Funduszu Adaptacyjnego, który ma przekazywac środki na przystosowanie krajów rozwijajacych się do zmian klimatycznych.

"Zostały określone zasady jego działania, priorytety, jakie projekty można przyjmować oraz wszystkie sprawy proceduralne. Fundusz będzie mógł w przyszłym roku przyjmować pierwsze projekty" - wyjaśnił Nowicki, dodając, że określenia sposobów zwiększenia źródeł finansowania Funduszu "będzie możliwe w Kopenhadze".

Nowicki zaznaczył też, że zmieniono geograficzną dystrybucję środków pochodzących z Mechanizmu Czystego Rozwoju.

Kolejne przyjęty w Poznaniu ustalenie to pakiet związany z technologiami. Pakiet technologiczny omawiany w Poznaniu został nazwany "Poznań Strategic Program on Technology".

Nowicki wspomniał też o systemie deforestacji czyli obniżenie emisji CO2 poprzez zalesianie i zapobieganiu wycinania lasów.

Minister nie zgodził się z zarzutami, że w Poznaniu nie zapadły najważniejsze decyzje. "Ta konferencja nie była pomyślana jako miejsce, gdzie zapadną ważne decyzje o znaczeniu ogólnoświatowym. Te decyzje zapadną w Kopenhadze w 2009 roku. Tu miały się skończyć dyskusje a rozpocząć negocjacje" - dodał Nowicki.

W Kopenhadze powinno określić się wspólną wizję całej ludzkości w zwalczaniu negatywnych zmian klimatycznych. Ma to być wizja długoterminowa do roku 2050.

"W tej wizji nie tylko chodzi o limity emisji dla krajów najbogatszych, ale ta wizja musi uwzględniać najuboższe kraje, tak aby mogłyby przystosować się do zmian klimatycznych. Musi ona zawierać także transfer technologii do krajów rozwijających się oraz zapewnić środki finansowe na ich sfinansowanie" - powiedział Nowicki.

Minister Ochrony Środowiska Michał Nowicki był prezydentem trwającej od 1 grudnia w Poznaniu Konferencji Klimatycznej ONZ.KPR

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12