facebook

Powstają nowe ustawy o emisjach   

Ministerstwo Środowiska pracuje nad kompleksowym uregulowaniem kwestii emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do atmosfery. Projekty ustaw są na etapie konsultacji międzyresortowych. Trzy nowe ustawy o emisjach gazów cieplarnianych mają zastąpić przepisy z 2004 roku, informuje dzisiejsza „Gazeta Prawna”.

Na przygotowywane regulacje mają składać się trzy akty: ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji (tzw. ustawa o systemie zarządzania emisjami), ustawa o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych (tzw. ustawa o ETS) oraz ustawa o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych źródeł spalania.

Te trzy ustawy zastąpiłyby przepisy obecnie obowiązującej ustawy z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz innych substancji, czytamy w „Gazecie Prawnej”.

Ustawa o systemie zarządzania emisjami ma być regulacją spinająca w całość regulacje dot. zarządzania emisjami do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Na mocy tej ustawy ma powstać - z przekształcenia obecnego Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), który zajmowałby się m.in. zadaniami krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji.

Na stworzony mocą ustawy system zarządzania emisjami składałby się krajowy system bilansowania i prognozowania emisji, system bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych źródeł spalania, wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz obrót i zarządzanie tzw. jednostkami Kioto. Ustawa ma też stworzyć krajowy system zielonych inwestycji, który pozwoliłby na realizację prośrodowiskowych projektów ze środków uzyskanych ze zbycia tzw. jednostek przyznanej emisji, otrzymanych przez Polskę na podstawie Protokołu z Kioto.

Ustawa o ETS ma uregulować zasady wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, a także zasady przyznawania oraz wykorzystywania przyznanych uprawnień do emisji. Ustawa o ETS przygotuje polski rynek do nowego mechanizmu przyznawania uprawnień, który zacznie obowiązywać po 2012 roku. Nowa ustawa o ETS zlikwidowałaby też istniejące obecnie niepotrzebne ograniczenia, np. wprowadziłaby możliwość rozporządzania uprawnieniami w drodze innych czynności cywilnoprawnych niż sprzedaż.

Jak informuje „Gazeta Prawna”, nowa ustawa o ETS ma zawierać oddzielny rozdział poświęcony zasadom korzystania na rynku krajowym z jednostek pozyskanych z realizacji projektów wspólnych wdrożeń oraz projektów mechanizmu czystego rozwoju. Ustawa zawiera też pomysł możliwości redukowania przyznanej liczby uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Decyzja o redukcji liczby uprawnień byłaby podejmowana na szczeblu ministerialnym.

Źródło: Gazeta Prawna

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12