facebook

Warsztaty: NATURA 2000 na obszarach morskich województwa zachodniopomorskiego

26 marca 2009 w Międzyzdrojach odbył się pierwszy z cyklu 5 warsztatów na temat obszarów morskich Natura 2000 pt „"NATURA 2000 na obszarach morskich województwa zachodniopomorskiego". Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Woliński Park Narodowy oraz Urząd Morski w Szczecinie. Spotkanie  zorganizowane zostało w ramach projektu „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie”, którego partnerem jest Fundacja Nasza Ziemia.


W ramach warsztatów, które odbyły się w Centrum Edukacyjnym WPN w Międzyzdrojach p. Piotr Białek z Departamentu Obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedstawił zarys kształtowania się obszarów naturowych w Polsce, ich rozmieszczenie oraz scharakteryzował obszary morskie należące do Sieci Natura 2000 („Obszary morskie Natura 2000 - stan obecny w Polsce oraz na tle UE”).


Pan Andrzej Zych z  Urzędu Morskiego w Szczecinie przedstawił informacje dotyczące administracji morskimi terenami Polski, omówił zakres terytorialny i kompetencje administracji morskiej (Urzędów Morskich), w szczególności dotyczących obszarów Natura 2000 („Natura 2000 na obszarach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie”)


Skomplikowaną sytuację kompetencyjno – administracyjną podkreślił również p. Bogdan Jakuczun, zastępca dyrektora ds. nauki i edukacji Wolińskiego Parku Narodowego („Natura 2000 w Wolińskim Parku Narodowym”). Dla dyrekcji parku nadzór nad terenami wchodzącymi w obszar Natury 2000, ale leżącymi poza terenem parku narodowego stanowi duży problem, ze względu na ograniczenia prawne i finansowe.   


Anna Dębicka z WWF Polska przedstawiła problematykę morskich obszarów Natura 2000 z uwagi na potrzeby ochronne bałtyckich ssaków i ich siedlisk.


Warsztaty zakończyła prezentacja p. Marka  Strzelichowskiego z Fundacji Sztuczne Rafy dotycząca sztucznych raf – ich wpływu na morskie ekosystemy oraz możliwości jakie daje instalacja szkieletowych modułów na dnie morskim.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12