facebook

Naukowcy apelują o wprowadzenie energetyki jądrowej w Polsce

O zdecydowane działania na rzecz wprowadzenia w Polsce energetyki jądrowej zaapelowało Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk. Tekst zawierającej taki zapis uchwały, dotyczącej rozwoju energetyki w Polsce, uczeni przekazali 21 maja PAP. Jak podkreślono w uchwale, energetyka jądrowa nie powoduje szkodliwych emisji i zapewnia produkcję taniej energii elektrycznej, przy wykorzystaniu zasobów paliwa rozszczepialnego, mogącego zastąpić wyczerpujące się zasoby węgla.

"Wprowadzenie w Polsce od roku 2020 energetyki jądrowej - poprzedzone wyborem optymalnych konstrukcji reaktorów jądrowych i najkorzystniejszych lokalizacji elektrowni, pracami badawczo- rozwojowymi nad składowaniem odpadów radioaktywnych w strukturach geologicznych oraz wznowieniem i unowocześnieniem kształcenia specjalistów w zakresie energetyki jądrowej na uczelniach - stanie się istotnym elementem dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej, zapewniającym wzrost bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju" - ocenili naukowcy w uchwale.

Wskazali także inne istotne warunki skutecznej strategii energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zaliczyli do nich m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej i konsekwentne obniżanie energochłonności polskiej gospodarki w całym obszarze wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii; wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, w tym z zagranicy; oraz ograniczanie szkodliwego oddziaływania energetyki na środowisko.

"Zapewnienie społeczeństwu i gospodarce źródeł energii, pozyskiwanie jej z zachowaniem zasad ochrony środowiska i jednoczesne podejmowanie działań poprawiających efektywność energetyczną to najważniejsze wyzwania dla polskiego sektora energetycznego i całej gospodarki" - uważają członkowie ZO PAN.

W uchwale podkreślili, że w ostatnich latach w gospodarce światowej wystąpił szereg niekorzystnych zjawisk wymuszających nowe podejście do polityki energetycznej. "W związku ze wzrostem liczby ludności i poziomu cywilizacyjnego, zwiększa się zapotrzebowanie na energię" - alarmują polscy naukowcy. - "Z tego powodu światowe zasoby konwencjonalnych źródeł energii, jakimi są paliwa kopalne, szybko wyczerpują się i narasta niebezpieczeństwo kryzysu energetycznego".

W Polsce dominującymi źródłami energii pozostaną w najbliższych dziesięcioleciach węgiel kamienny i brunatny - przewidują uczeni. Jednak, jak zaznaczyli, warunkiem dalszego wykorzystywania węgla będzie spełnianie coraz ostrzejszych wymagań w zakresie emisji szkodliwych substancji.

"Dlatego należy rozwijać i upowszechniać w praktyce przemysłowej nowoczesne technologie w górnictwie i przetwórstwie węglowym, szczególnie w energetyce. Obejmują one tzw. czyste, +zeroemisyjne+ technologie węglowe" - tłumaczą w uchwale naukowcy.

Autorzy uchwały dodali, że jako ważne uzupełnienie węgla powinien być traktowany gaz ziemny - najczystszy i najwygodniejszy w użyciu konwencjonalny nośnik energii. "Niezależnie od importu, warto sięgać do jego krajowych złóż, prawdopodobnie zalegających na dużych głębokościach i w różnych strukturach geologicznych" - radzą uczeni.

Zgromadzenie Ogólne PAN liczy 323 członków i jest najwyższym organem Akademii.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12