facebook

Sejm uchwalił Politykę ekologiczną państwa

W piątek 22 maja podczas 42. posiedzenia Sejm podjął uchwałę w sprawie "Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016". Polityka ekologiczna jest dokumentem strategicznym, który przez określenie celów i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku naturalnemu.

Przypomnijmy, że na poprzednim posiedzeniu Sejmu Minister Maciej Nowicki omówił działania priorytetowe, które zgodnie z polityką ekologiczną, powinny być zrealizowane w ciągu najbliższych 4 lat. Jednym z nich jest zakończenie w bieżącym roku prac nad wyznaczaniem obszarów siedliskowych w ramach ESE Natura 2000. Ponadto jeszcze w tym miesiącu rząd ma przyjąć projekt ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych i skierować go do Sejmu. - Ustawa będzie zgodna z prawem UE, wprowadzi restrykcyjne zasady co do stosowania GMO oraz pozwoli na tworzenie stref wolnych od GMO - powiedział minister środowiska. Zapowiedział także, że do końca roku mają być zamknięte wszystkie wysypiska, które nie spełniają wymogów Unii Europejskiej. Wśród istotnych działań dla ochrony środowiska profesor Nowicki wymienił również wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień. Istotną jego zdaniem kwestią jest także wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę środowiska i pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa.

Wśród priorytetów polityki ekologicznej znajdują się również: wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska oraz przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy lokalizacji inwestycji. Ważne są także: zwiększenie retencji wody, opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla, ochrona atmosfery, ochrona wód gospodarka odpadami czy modernizacja systemu energetycznego.

Podczas debaty, która odbyła się w Sejmie 8 maja br. minister mówił o wyzwaniu, jakim jest realizacja założeń dyrektywy unijnej CAFE, dotyczącej ograniczenia emisji pyłów i o konieczności redukcji o 75 procent ładunku azotu i fosforu w oczyszczanych ściekach komunalnych. Wspomniał także o konieczności - zgodnie z zapisami polityki ekologicznej państwa - sporządzania map akustycznych dla wszystkich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i opracowania planów walki z hałasem. Poinformował o pracach nad dokumentem dotyczącym nadzoru nad chemikaliami dopuszczonymi na rynek, czyli o wdrażaniu rozporządzenia REACH.

źródło: mos.gov.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12