facebook

 Gminy nie mogą dawać dotacji na demontaż azbestu z prywatnych dachów, wymianę pieca czy montaż solarów

- Największym problemem, z jakim się obecnie boryka Nowy Targ, to zanieczyszczenia powietrza przez piece węglowe - mówi Piotr Rayski-Pawlik, doradca burmistrza ds. komunikacji społecznej. - Przez zmianę przepisów musieliśmy zrezygnować z programu wymiany pieców, który prowadziliśmy od kilku lat. Są na to pieniądze i grosza do tej pory nie żałowaliśmy, ale teraz nie mamy jak ich wydawać, by nie złamać dyscypliny finansów publicznych.

Mieszkańcy Nowego Targu mogli dostać dopłatę do pieca retortowego, gazowego, olejowego czy kolektora słonecznego. W sumie na program wydano około 240 tys., a zlikwidowano prawie sto pieców węglowych. Dotacje średnio pokrywały około 30 proc. kosztów.

Podobnie chciał robić Radom, ale program dopłat nawet się nie zaczął. A program dopłat do usuwania azbestu stanął.

Tak jak w Krakowie, gdzie usuwający azbest dostawał zwrot poniesionych kosztów nawet w 80-90 proc. Miasto refundowało też część wydatków na instalację odnawialnych źródeł energii (np. solary), budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłej wody. Ale refundacje się skończyły.

Powód? Likwidacja gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska (przestały działać 1 stycznia 2010 r.), do których wpływały m.in. opłaty za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń, kary za wycinkę drzew. Pieniądze z funduszy mogli w formie dotacji dostawać mieszkańcy na proekologiczne działania. Teraz nie ma takiej możliwości. Bo pieniądze idą prosto do budżetu gminy. A ze swojego budżetu gmina można je wydać tylko na zadania własne. Gminy zapytały resorty finansów i środowiska, a także Regionalną Izbę Obrachunkową, jak rozwiązać problem. Stanowisko urzędników jest jednoznaczne: nie można z budżetu gminy udzielać dotacji osobom fizycznym.

Na nowe przepisy poskarżyło się już do Ministerstwa Środowiska 13 miast. - Na końcu odpowiedzi z ministerstwa napisano, że rozważana jest zmiana przepisów. I na to liczymy - mówi Grażyna Krugły, dyrektor wydziału ochrony środowiska urzędu miejskiego w Radomiu.

- Programy, które realizowane były przez chyba wszystkie gminy w Polsce, legły teraz w gruzach. Jeździmy na szkolenia do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale na razie nie znaleźliśmy żadnego wyjścia z tej sytuacji, czekamy na zmiany w przepisach - mówi Ewa Olszowska-Dej, dyrektorka wydziału kształtowania środowiska urzędu miejskiego w Krakowie.

Niektóre gminy, np. Lublin, znalazły sposób na zmienione przepisy. Wyłaniają w przetargu firmę i płacą jej za usuwanie azbestu także z prywatnych dachów.

Źródło: Gazeta Wyborcza

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12