facebook

Klimat dla Europy

Komitet Regionów przygotowuje unikalną bazę danych na temat lokalnych działań na rzecz zwalczania globalnego ocieplenia. Polskie samorządy mogą podzielić się swoimi osiągnięciami wypełniając specjalną ankietę.

Jest to nowa inicjatywa Komitetu Regionów, która pomoże sygnatariuszom Porozumienia między burmistrzami zrealizować zobowiązania w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Na ceremonii podpisania Porozumienia między burmistrzami, która miała miejsce 4 maja w Parlamencie Europejskim, pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Ramón Luis Valcárcel Siso stwierdził, że klęska krajowych przywódców w Kopenhadze nie może powtórzyć się na szczeblu lokalnym.

Stwierdził, że "zapoczątkowany dziś sondaż na temat zrównoważonej polityki energetycznej w regionach i miastach stanowi pierwszy etap naszej inicjatywy mającej na celu zebranie i rozpowszechnienie sprawdzonych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu”.

Wiceprzewodniczący zachęcał władze lokalne i regionalne do wzięcia udziału w sondażu. Dodał, że nie chodzi wyłącznie o gromadzenie informacji o tym, kto podejmuje jakie działania, lecz także o zrozumienie, jak i dlaczego są one prowadzone i jak można je usprawnić dzięki współpracy z innymi podmiotami.

Zebrane w ten sposób dane mają zostać udostępnione wszystkim członkom platformy i Porozumienia między burmistrzami, co pozwoli im na korzystanie z wzajemnych doświadczeń w celu jak najlepszego wypełnienia zobowiązań dotyczących zmniejszenia emisji.

Wyniki sondażu będą również stanowiły wkład KR-u w nowy plan działań dotyczący energetyki, który nakreśli ramy europejskiej polityki energetycznej do 2020 r., oraz zostaną wykorzystane na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w maju 2011 r., poświęconym polityce energetycznej.

Aby wziąć udział w sondażu, należy wypełnić ankietę udostępnioną we wszystkich językach UE na stronie internetowej Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020”.

Więcej: www.cor.europa.eu

Źródło: samorzad.pap.pl

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12