facebook

23 czerwca 2010 r. w biurze Fundacji Nasza Ziemia odbyły się 2 przedsięwzięcia:

Poszanowanie środowiska nie spowalnia rozwoju cywilizacyjnego, a rozwój cywilizacyjny nie musi oznaczać degradacji środowiska. Jak pokazuje przykład krajów wysoko rozwiniętych – jest wręcz odwrotnie. Inwestycje w „proekologiczne”, czyste i nowoczesne technologie doskonale „napędzają” gospodarkę i rozwój społeczny w dłuższym, a więc stabilniejszym okresie. A Polska jest w bardzo dogodnym, wręcz „dziejowym” momencie, aby wykorzystując strategię rozwoju zrównoważonego osiągnąć wysoki poziom rozwoju cywilizacyjnego, gospodarczego i społecznego. A przy tym – zachować swój najcenniejszy skarb – czyste środowisko i unikalne w skali świata zasoby przyrody. Upowszechnieniu tej idei służył happening zrealizowany przez Fundację Nasza Ziemia. Na jedną szalkę wagi dokładane były ciężarki symbolizujące negatywne konsekwencje rozwoju cywilizacyjnego, zwłaszcza w dotychczasowym modelu rozwoju, tzn. pierwszeństwa dla gospodarki i jak największych zysków: nadmierna konsumpcja, emisja gazów cieplarnianych, energożerne technologie, niewydajny transport, marnowanie wody, nadmierne zużycie surowców naturalnych, odpady, złe nawyki człowieka. Szybko przeważyły one spoczywającą na drugiej szalce Ziemię – która sama sobie nie poradzi. Równowagę jednak dało się osiągnąć – poprzez zmniejszanie naszego wpływu negatywnego i poprzez wdrażanie nowych, bardziej sprzyjających środowisku i człowiekowi technologii i rozwiązań: racjonalnej konsumpcji, oszczędności wody, energetyki odnawialnej, energoszczędnych technologii, „zielonego” transportu, gospodarki odpadami i recyklingu, świadomości i odpowiedzialności w postępowaniu codziennym każdego z nas. Dowiedz się więcej!

Dowiedz się więcej!

 

getfile.php?id=7035
Od lewej: Mira Stanisławska-Meysztowicz, Prezes Fundacji Nasza Ziemia, Sławek Brzózek, Wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia oraz Gość Specjalny, Pani Dorota Strosznajder z firmy Henkel

Zapraszamy do galerii zdjęć! (wkrótce)

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12