facebook

Warsztaty FISH Secretariat i OCEAN2012 „Reforma Wspólnej Polityki Rybackiej: tworzenie krajowych i regionalnych strategii”

W warsztatach, które odbyły się w dniach 15-16 czerwca 2010r. na wyspie Wolin udział wzięli przedstawiciele środowiska wędkarzy oraz organizacji pozarządowych z państw nadbałtyckich, m.in.: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Danii, Szwecji, Niemiec a także z Wielkiej Brytanii. Jednym z uczestników była również Fundacja Nasza Ziemia.

Warsztaty miały na celu przygotowanie uczestników do wspólnego działania na rzecz reformy Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej. W efekcie dwóch dni pracy w zespołach, zostały wypracowane plany strategii dla poszczególnych krajów oraz regionów Morza Bałtyckiego. Podczas warsztatów pokazywaliśmy specyfikę problemów rybołówstwa dla każdego z krajów, oraz staraliśmy się znaleźć takie rozwiązania, które doprowadziłyby do pozytwnych zmian w sektorze rybołówstwa. Potrzeba gospodarowania zasobami ryb na zasadach Zrównoważonego Rozwoju jest ogromna, a respektowanie aktualnej WPR, oraz świadomość społeczeństwa o problemach -znikome. Dlatego uczestnicy warsztatów mieli niełatwe zadanie. Na szczęście piękne krajobrazu Wolińskiego Parku Narodowego sprzyjały twórczym myślom i innowacyjnym pomysłom.

getfile.php?id=7055

W dzisiejszych czasach zasoby mórz i oceanów są zagrożone z powodu nadmiernej ich eksploatacji przez człowieka. Naukowcy obserwują zjawisko tzw. przełowienia - ryb łowi się tak dużo, że niemożliwa jest odbudowa ich populacji. W sektorze rybołówstwa nagminnie dochodzi do nielegalnych, nieraportowanych połowów. Ponadto wiele gatunków ryb zagrożonych jest wyginięciem. Również stosowane przez przedsiębiorstwa rybackie techniki połowowe budzą niepokój. Niejednokrotnie podczas połowów ryb w wyniku tzw. przyłowu śmierć ponoszą ssaki morskie takie jak foki lub delfiny.
Wobec tak poważnych problemów w sektorze rybołówstwa aktualna Wspólna Polityka Rybacka nie gwarantuje odpowiedniego narzędzia egzekwowania prawa. Dlatego niezbędna jest reforma WPR.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12