1procent

Zjazd Anty-atomowy w Gdańsku

W dniach 21-22 lipca odbył się Zjazd Anty-atomowy w Gdańsku.

Akcja przeciwko budowie elektrowni jądrowej rozpoczęła się od pikiety przy dojściu na plażę w Białogórze. Uczestnicy rozdawali ulotki, rozmawiali z TV Wejherowo oraz z dziennikarzami Dziennika Bałtyckiego. Wieczorem odbyło się spotkanie dotyczące szans turystyki w woj. pomorskim po wybudowaniu elektrowni atomowej w Żarnowcu, po której miała miejsce żarliwa dyskusja. Głównymi wątkami, które zostały poruszone, były:

- brak wiedzy i wiary części dyskutantów w alternatywy dla elektrowni jądrowych,

- nowe informacje o nowych technologiach i sposobach finansowanie energii geotermalnej, które otwierają nowe możliwości przed tą technologią,

- słaba wiedza władz gminnych na temat skutków budowy Żarnowca -  dotyczy to min. konieczności przekopu kanału i pobrania wody z Bałtyku do chłodzenie reaktora,

- wiara w miejsca pracy dla miejscowej ludności.

Następnego dnia w Gdańsku uczestnicy zjazdu wręczyli Wojewodzie Pomorskiemu tablo ku pamięci „ 24 lata po Czarnobylu” oraz petycję organizatorów Zjazdu wraz z Deklaracją Spalską ponad 70 organizacji zgłaszających sprzeciw wobec atomowej perspektywy dla Polski.

O 13.00 na ul Długiej znanej z protestów przeciwko Żarnowcowi sprzed 20 lat rozpoczął się marsz i rozdawanie ulotek. Uczestnicy demonstracji połączyli się z happeningiem Klubu Gaja o Złotej Rybce, która włączyła się w protest przeciwko uczynieniu z Polski „atomowego raju”. Na koniec Zjazdu odbyło się jeszcze 2,5 godzinne spotkanie wszystkich uczestników.

żródło: www.eko-unia.org.pl

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12