1procent

Prace nad nowelizacją ustawy o lasach

Minister środowiska Andrzej Kraszewski powołał zespół roboczy, który ma opracować założenia do projektu nowelizacji ustawy o lasach, oceniając uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznych oraz zgłaszając własne rozwiązania. W zespole znalazło się czterech przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Na początku czerwca br. Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji społecznych projekt założeń do projektu nowelizacji ustawy o lasach z 1991 r. Dyrektor generalny Lasów Państwowych Marian Pigan krytycznie ocenił wiele z umieszczonych w nim rozwiązań. Liczne uwagi i zastrzeżenia zgłosili też inni partnerzy społeczni, m.in. członkowie Kolegium Lasów Państwowych, przedstawiciele związków zawodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Nasiennictwa Leśnego, Polskiego Towarzystwa Leśnego czy Ruchu Obrony Lasów Polskich, którzy dyskutowali nad projektem podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy dyrektora generalnego LP 21 czerwca br.

Podczas pierwszego posiedzenia zespołu roboczego, które dyrektor Departamentu Leśnictwa Krzysztof Janeczko zwołał 12 lipca w siedzibie resortu, jego członków poinformowano o harmonogramie prac nad projektem założeń, omówiono sposób prowadzenia prac i podział zadań oraz ustalono terminy kolejnych spotkań.

źródło: Lasy Państwowe

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12