1procent

Monitoring ptaków - warsztaty w Gdańsku

Dlaczego ptaki ginące w Europie są nadal pospolite w Polsce? To tylko jedno z wielu pytań, na które odpowiedź znajdą uczestnicy programu Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych podczas warsztatów finansowanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Na Wyspę Sobieszowską (Gdańsk) 21 i 22 sierpnia przyjadą naukowcy i wysoko wykwalifikowani obserwatorzy ptaków, uznawanych za doskonałe wskaźniki stanu całego środowiska przyrodniczego. Do 2 sierpnia można zgłaszać chęć udziału w szkoleniu.

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska organizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Długofalowy program pozwala co roku ustalać wskaźniki liczebności populacji najbardziej rozpowszechnionych ptaków lęgowych w Polsce. Akcje liczenia ptaków dostarczają informacji o występowaniu i liczebności około stu gatunków.

Ze słuchaczami sierpniowych warsztatów spotkają się uznani eksperci OTOP i instytucji współpracujących z towarzystwem. Schemat i założenia programu "Monitoring Ptaków Polski" omówi Tomasz Chodkiewicz. "Monitoring ostoi ptaków IBA w perspektywie globalnej i regionalnej przedstawi dr Tomasz Wilk.

Spotkania obejmą też szkolenie z GPS i warsztat fotograficzny w terenie. Laureaci konkursu rozpoznawania ptaków odbiorą nagrody od firm Opticron i Swarovski. Koszt udziału w warsztatach pokrywa OTOP.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.otop.org.pl . Koordynatorem Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych jest Barbara Archiwa.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12