facebook

Niebieskie granty dla Poznania

Zapraszamy placówki oświatowe, NGO's do udziału w konkursie grantowym. Zgłoś swój ekoprojekt i wygraj grant nawet do 6000 złotych!

W trosce o środowisko Volkswagen Poznań we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia zainicjował akcję, która ma poprawić świadomość ekologiczną wśród mieszkańców w sąsiedztwie swoich trzech zakładów produkcyjnych na obszarze poznańskiej Wildy, Antoninka oraz Swarzędza.

Celem konkursu „Niebieskie granty Volkswagen Poznań” jest przygotowanie oraz realizacja działań w formie projektu lub programu na rzecz:

Program składa się z trzech niezależnych względem siebie konkursów – dla szkół, organizacji pozarządowych oraz dla pracowników Volkswagen Poznań, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych np. stowarzyszeniach czy fundacjach. Łączna pula konkursu wynosi 18 000 złotych, co oznacza, że dla każdej z grup przygotowano pulę 6000 zł, która zostanie podzielona pomiędzy zwycięskimi projektami.

Hasłem przewodnim konkursu jest szeroko pojęta ochrona środowiska naturalnego oraz ekologia. Istotnym wymogiem jest realizacja projektu we wspomnianych wcześniej obszarach Antoninka, Wildy lub Swarzędza, rozpoczynających się nie wcześniej niż 01.09.2012 i trwających nie dłużej niż do 31.03.2013.  Wśród zgłaszanych projektów mogą znaleźć się na przykład projekty związane z wytyczeniem oraz oznakowaniem ścieżki rowerowej, stworzeniem zielonego zakątka w szkole, zaprojektowaniem i wdrożeniem pomysłów związanych z oszczędnością energii, czy też instalacji zachęcającej do selektywnej zbiórki odpadów. Wszystko, zatem w Waszych rękach (i głowach)!

Więcej o konkursie: www.niebieskiegranty.pl

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12