facebook

 

Białowieski Park Narodowy ma nowego dyrektora

Marcin Korolec, Minister Środowiska powołał na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego dr. Mirosława Stepaniuka. – Uważam, że nowy dyrektor doskonale poradzi sobie z zadaniami stojącymi przed nim. Jest to osoba, która nie tylko świetnie zna się na ochronie przyrody ale też od początku swojej kariery naukowej i zawodowej związana jest z Podlasiem i Białowieżą – powiedział minister Korolec.

Doktor Mirosław Stepaniuk urodził się w 1962 w Hajnówce. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1987 roku zawodowo i naukowo związany z Białymstokiem. Pracował w Ośrodku Badań Naukowych w Zakładzie Przyrodniczych Podstaw Rozwoju Regiony. Był pracownikiem naukowym Politechniki Białostockiej w Zakładzie Oceny i Użytkowania Geosystemów, Instytutu Inżynierii Środowiska. W roku 2009 uzyskał tytuł doktora za pracę „Przyrodnicze i społeczno-gospodarcze uwarunkowania zmian użytkowania terenu Niecki Gródecko-Michałowskiej" w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2001 roku związany z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony przyrody i rozwoju obszaru „Puszczy Białowieskiej”. Opublikował wiele artykułów naukowych. Prowadził lub uczestniczył w pracach 26 projektów badawczych. Jest członkiem wielu organizacji naukowych i stowarzyszeń społecznych. Zna bardzo dobrze język rosyjski i swobodnie posługuje się językiem białoruskim i ukraińskim.

Najważniejszym zadaniem jaki stawiam przed dyrektorem Stepaniukiem to dalsza praca, aby godzić interesy mieszkańców z wymaganiami jakie niesie ochrona przyrody w parku narodowym. Chciałbym też, aby pomógł lokalnym społecznościom wykorzystać jako impuls rozwojowy to, że są sąsiadami Białowieskiego Parku Narodowego i w jeszcze większym stopniu czerpali z tego sąsiedztwa korzyści – dodał minister.

Nowy dyrektor swoją nominację otrzyma 3 grudnia w Białowieży.

Źródło: Ministerswo Środowiska

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12