1procent

 

OBCE W NASZYM MORZU

 

Gatunkiem obcym jest ten, który - przeniesiony do środowiska przyrodniczego poza naturalnym zasięgiem jego występowania - posiadł w nowym miejscu umiejętność przeżycia i rozmnażania się. Część z tych organizmów, jeśli ich wsiedlenie i / lub rozprzestrzenianie się w tym miejscu zagraża różnorodności biologicznej, uzyskuje miano inwazyjnych.

O gatunkach obcych mówi się coraz głośniej, jednak problem ten dociera do świadomości społecznej wolno i zbyt późno. Gdyby nie determinacja Stanów Zjednoczonych na polu prewencji przed ich przenikaniem do siedlisk w Ameryce Północnej oraz próby zwalczania ich inwazyjnego rozwoju w nowych miejscach bytowania, większość rządów na świecie prawdopodobnie długo by jeszcze zjawiska tego starała się nie zauważać. To, co dotychczas pozostawało w kręgu zainteresowań nielicznych naukowców, także europejskich - w tym polskich, stanęło w centrum uwagi państw i globalnego rynku. Bo jakże tu być obojętnym wobec zjawiska, które każdego roku przynosi amerykańskiej gospodarce  około 140 miliardów dolarów strat? Tego już ekonomiści nie mogli nie dostrzec.

Rola człowieka

Pisane przez biologów i ekologów notatki o znalezieniu małego, średniego lub dużego gatunku, w miejscu, gdzie być go nie powinno, są bacznie śledzone przez instytucje zajmujące się przyrodą,  a szczególnie zachowaniem jej naturalnej różnorodności biologicznej. Nakazują to zalecenia międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony środowiska i jego składników.

Czynione przez inwazje gatunków obcych straty gospodarcze uświadamiają,  jak wielkie są zależności  pomiędzy ekologią a ekonomią. Ci co mają "zielone" (czytaj: pieniądze), uważniej zaczynają słuchać "zielonych" (patrz: obrońców przyrody). Zainteresowanie sprawami ochrony środowiska obywateli państw rozwiniętych wykorzystują też politycy, głodni niebagatelnej liczby głosów coraz bardziej proekologicznych elektoratów. Reguła ta na razie nie dotyczy Polski, choć nasze państwo już teraz musi zważać na to, do czego się zobowiązało wobec instytucji i porozumień międzynarodowych.

Artykuł autorstwa Krzysztofa Skóry ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w całości znajduje się tutaj. Zachęcamy do lektury.

źródło: http://hel.univ.gda.pl/aktu/2007/gatunkiobce.htm

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12