facebook

 

Odpowiedzialna turystyka w lesie

 

Turystyka wpływa na wszystkie elementy środowiska. W regionach turystycznych, nie tylko w szczycie sezonu, ale także podczas przygotowań do niego, wpływ ten przejawia się m.in. w nadmiernym zużyciu i zanieczyszczeniu wód, zanieczyszczaniu powietrza, zmianach w krajobrazie, degradacji gleby, utracie bioróżnorodności. Rozwój turystyki i rekreacji może również stanowić  duże zagrożenie dla lasów i żyjących w nich zwierząt, ponieważ coraz więcej osób zapuszcza się w głąb lasu, wydeptuje nowe ścieżki, przyczynia się do erozji gleby. Także chodzenie i jeżdżenie poza wyznaczonymi ścieżkami zwiększa ingerencję w przyrodę, także poprzez większy hałas i zaśmiecanie terenów leśnych. Swobodnie biegające psy (często bez kagańca) powodują niszczenie szaty roślinnej i erozję gleby, zanieczyszczają odchodami glebę i rośliny, mogą płoszyć i atakować zwierzęta. Szczególnym problemem są powstające w związku z turystyką odpady, często pozostawiane przez turystów na szlakach. 

Więcej infromacji i porad w naszych poradnikach! 

 

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12