facebook

Osadzeni z Grudziądza posprzątali tereny zielone miasta

 

W ramach XXI edycji akcji ,,Sprzątanie Świata – Polska”, osadzeni, przebywający  w Zakładzie  Karnym  Nr 1 w Grudziądzu,  aktywnie uczestniczyli  w porządkowaniu terenów zielonych  miasta.                         

W dniach 19-21 września 145 skazanych kobiet i mężczyzn uczestniczyło  w działaniach na rzecz ekologii przez selektywną zbiórkę odpadów. Tegoroczna akcja realizowana przy wsparciu Wydziału Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu    skupiała się   wokół okolic  Błoni Nadwiślańskich, Jeziora Tarpno, osiedla Rządz, terenów zielonych  przyległych do  ul. Waryńskiego oraz przestrzeni pomiędzy Galerią Handlową Carrefour a rondem  na osiedlu Lotnisko.  Miejskie  bulwary, skwery, trasy rowerowe, leśne tereny  dzięki aktywności osób pozbawionych wolności będą cieszyły oko  grudziądzan  urokiem fauny i flory, bez dyskomfortu wywołanego pozostawionymi  odpadami.    

Edukacja ekologiczna to ważny element oddziaływań prowadzonych wobec osadzonych w tutejszym zakładzie karnym.  Wdrażanie do selektywnej zbiórki odpadów, skazywanie na korzyści wynikające z ich ponownego przetworzenia, utrwalanie postaw odpowiedzialności za sposób postępowania z nimi, w ramach tej akcji  przyjęły  praktyczny wymiar i spotykały się z dużym zainteresowaniem osadzonych.      

W ramach działań towarzyszących akcji na terenie zakładu karnego prowadzono kampanię  informacyjną  o tegorocznych zadaniach,  realizowanych w ramach  projektu  „Sprzątanie Świata – Polska”. Akcja przebiegająca pod hasłem : ,,Turysto szanuj środowisko” koordynowana była  przez Fundację Nasza Ziemia.   Zakładowy radiowęzeł nadał dwie pogadanki na temat „ Co zostawiają po sobie turyści ?” oraz  „Wakacje też mogą być przyjazne dla środowiska !”.  Dla osadzonych przebywających w jednostce, przygotowano tematyczne  konkursy - literackie  i plastyczne.         

zdjęcia znajdziesz tutaj: http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/component/k2/item/1148-skazani-sprzataja-grudziadz

Tekst: mjr : Tomasz. Trzebiatowski

Zdjęcia : ppor. Patrycja  Telęga

 

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12