facebook

Pieniądze na rowy

400 tysięcy złotych otrzymają spółki wodne z całego Podkarpacia na poprawę stanu technicznego tzw. urządzeń wodnych szczegółowych, czyli przede wszystkim rowów melioracyjnych i sieci drenarskich.

Dzięki środkom z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego aż 63 spółki wodne z regionu będą mogły zrealizować działania w zakresie znacznie większym, niż pozwalają im na to składki członkowskie.

Na Podkarpaciu funkcjonuje 200 spółek wodnych, które swą działalnością obejmują ponad 144 tysiące hektarów gruntów. Ich zadaniem statutowym jest utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ( czyli głównie rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskich) na terenie ich działania.

W 2011 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego na potrzeby spółek wodnych przekazał 450 tysięcy złotych. Dzięki aktywności spółek udało się zrealizować zadania za ponad 800 tysięcy złotych – w tym objąć utrzymaniem ponad 100 kilometrów rowów melioracyjnych oraz 26 kilometrów sieci drenarskich na terenie Podkarpacia. W tym roku na dotacje dla spółek wodnych województwo przeznaczyło 400 tysięcy złotych. Pozytywnie rozpatrzone zostały wszystkie złożone wnioski – 63.

Źródło: Komunalny.pl

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne nawww.ogrodostojazwierzat.pl.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12