facebook

Płać za tyle, ile wyrzucasz?

80% ankietowanych Polaków wolałaby ponosić opłatę związaną z ilością faktycznie wytwarzanych odpadów niż o stałej wysokości.

Konsumpcja dóbr nierozerwalnie łączy się z powstawaniem odpadów w gospodarstwach domowych, na co zwróciła również uwagę KE w komunikacie „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”. Bardzo często są to niepotrzebne już opakowania, zużyte elementy (np. materiały eksploatacyjne wchodzące w skład produktów albo też całe produkty. Na ilość i rodzaj odpadów mają wpływ nie tylko przyjmowane przez konsumentów wzorce konsumpcji, ale i sposób zaprojektowania wyrobów. Komisja Europejska uważa, że jednym ze skuteczniejszych sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów w tym obszarze są kampanie informacyjne oraz wprowadzanie zachęt finansowych, np. Uzależnienie wysokości opłaty za odbiór odpadów na mieszkańca od ilości wyrzucanych przez niego odpadów niepodlegających recyklingowi. Przykładem tego rozwiązania jest system „płać za tyle, ile wyrzucasz” (PAYT, ang. pay as you throw), który stosują m.in. członkowie sieci gmin zeroodpadowych (European Zero Waste Municipalities). Wprowadzenie takiego systemu w gminach Zero Waste zachęciło mieszkańców do przydomowego kompostowania bioodpadów i ograniczyło ilość wytwarzanych odpadów komunalnych. Na przykład w latach 2004–2012 w mieście Capannori we Włoszech system PAYT przyczynił się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych o 39% na osobę.
 
W Polsce wiele istotnych działań służących zapobieganiu powstawaniu odpadów komunalnych – opisanych w Krajowym programie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz w Krajowym planie gospodarki odpadami – nie jest powszechnie realizowana, nie wyznaczono dla nich również mierzalnych celów. Co więcej, w systemie ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie przewidziano możliwości, aby gminy mogły stosować ulgi dla mieszkańców, którzy wytwarzają mniejsze ilości odpadów, choć 80% ankietowanych Polaków wolałaby ponosić opłatę związaną z ilością faktycznie wytwarzanych odpadów niż o stałej wysokości. Przy braku determinacji ze strony polskiej administracji do wprowadzania rozwiązań prawnych, które powodowałyby faktyczne zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, prognoza, że do 2030 r. ich ilość wzrośnie o 10,89% w porównaniu z 2014 r. może budzić niepokój.
 
 
Źródło:Raport „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym – opis sytuacji i rekomendacje”.
 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12