1procent

Platforma współpracy dla dobra Puszczy Białowieskiej

18 kwietnia w Starostwie Powiatowym Hajnówka odbyło się spotkanie przedstawicieli rady programowej inaugurujące projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, instytucji naukowych, Białowieskiego Parku Narodowego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz leśnicy.

Celem projektu jest wypracowanie płaszczyzny dialogu i współpracy pomiędzy stronami zainteresowanymi ochroną przyrody oraz rozwijaniem wielofunkcyjnej, proekologicznej gospodarki w rejonie Puszczy Białowieskiej.

Pierwsze spotkanie w ramach platformy dotyczyło potrzeb i oczekiwań okolicznych mieszkańców. poruszane w trakcie spotkania kwestie skupiały się wokół podniesienia poziomu świadomości ekologicznej lokalnych społeczeństwa i władz. Edukacja na temat konieczności ochrony przyrody będzie realizowana podczas zajęć terenowych z udziałem dzieci i młodzieży z powiatu hajnowskiego, spotkań mieszkańców w świetlicach wiejskich i wyjazdów studyjnych.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związane z promocją walorów przyrodniczych i kulturowych regionu Puszczy Białowieskiej oraz podniesienia kwalifikacji mieszkańców powiatu w kierunku świadczenia usług przyjaznych środowisku. W ramach projektu planuje się szkolenia: dla członków platformy - z mediacji i negocjacji, dla samorządów - odnośnie planowania przestrzennego oraz młodzieży szkół średnich - w zakresie agroturystyki.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, działanie 5.4 – kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: Lasy Państwowe
Autor: Ewa Majewska, RDLP w Białymstoku

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12