facebook

Pokaz tryptyku przyrodniczego "Obcy - gatunki inwazyjne w Polsce"

Zapraszamy na pokaz tryptyku przyrodniczego w reżyserii Romana Dębskiego, Mikołaja Haremskiego i Sławomira Swerpela pt. "Obcy - gatunki inwazyjne w Polsce" , który odbędzie się w środę, 26 czerwca, o godz. 19:00

Film, składający się z trzech części, prezentuje obce gatunki flory i fauny. Każdego roku pojawiają się nowe gatunki roślin i zwierząt, których na naszych terenach nigdy nie było. Owi "najeźdźcy" zdobywają nowe obszary, przystosowują się do nich, a także zmieniają je, często wbrew woli ludzi, którzy na tych obszarach zamieszkują. Gatunki inwazyjne są bardzo odporne na zmiany i wyjątkowo ekspansywne. Niektóre stanowią jedno z największych zagrożeń dla współczesnych ekosystemów. Na wybranych przykładach przedstawicieli flory i fauny obcej, twórcy filmu przedstawiają proces inwazji i jego skutki.

Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem, Romanem Dębskim

ZAPRASZAMY!

Bilety w cenie 10 zł, do nabycia przed seansem w kinie ELEKTOR oraz na www.ebilet.pl

Szczegóły: http://www.sztukadokumentu.pl
Kontakt: http://kino@sztukadokumentu.pl
kasa kina Elektor - 22 586 42 59

Film powstał dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Źródło: NFOŚiGW

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12