facebook

Polacy zaczną segregować śmieci

Większość z nas uważa, że dzięki ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Polacy będą segregować śmieci. To z kolei sprawi, że będzie mniej dzikich wysypisk i śmieci w lasach, a więcej odpadów do przetworzenia i ponownego wykorzystania odzyskanych surowców. Tak wynika z opublikowanego dzisiaj komunikatu CBOS (86/2013) „Polacy w przeddzień rewolucji śmieciowej”.

Zdecydowana większość badanych (78%) uważa, że ustawa zachęci Polaków do segregacji odpadów i w efekcie więcej odpadów będzie odzyskiwanych, przygotowanych do ponownego użycia i przetwarzanych, a mniej trafiać będzie na wysypiska (75%). Ponad połowa ankietowanych (53%) zgadza się też z opinią, że wskutek wprowadzenia nowych przepisów mniej śmieci będzie wyrzucanych na dzikie wysypiska, porzucanych w lasach itp., ale znacząca jest też grupa (37%), która nie daje temu wiary.
 

Więcej o badaniu CBOS

 

Badania świadomości ekologicznej Polaków TNS OBOP na zlecenie MŚ
http://www.mos.gov.pl/artykul/4770_badania_swiadomosci/18296_badanie_swiadomosci_ekologicznej.html

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12