facebook

 

"Polska Czerwona Księga Roślin"

Właśnie ukazało się kolejne, trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin”. W publikacji opisano nie tylko rośliny rodzime występujące w Polsce, ale również te od dawna zadomowione w naszym kraju.

Nowa publikacja obejmuje 370 taksonów paprotników i roślin kwiatowych, a to oznacza, że została rozszerzona w stosunku do poprzedniego wydania o 85 taksonów. Spośród taksonów zamieszczonych w książce, 68 uznanych zostało przez Światową Unię Ochrony Przyrody za zagrożone w skali globalnej, a 120 za zagrożone na terenie Europy.

W „Księdze" zamieszczono opisy 42 gatunków wymarłych, spośród nich 37 to gatunki całkowicie wymarłe EX oraz 5 – wymarłe w stanie dzikim EW; 111 krytycznie zagrożonych gatunków CR; do kategorii zagrożonych wyginięciem EN zaliczano 102 taksony; 102 gatunki stanowią taksony narażone na wyginięcie VU; kategorię bliskich zagrożenia NT reprezentuje 11 gatunków; jako przykład zamieszczono dwa gatunki o stopniu zagrożenia niewystarczająco rozpoznanym reprezentujące kategorię DD.

Autorzy publikacji zastosowali także klasyfikację zagrożeń wprowadzoną przez Światową Unię Ochrony Przyrody, odnosząc ją do statusu  taksonu w Polsce.

Dla każdego taksonu wykonano mapę występowania ogólnego w Europie i rozmieszczenia w Polsce. Książka jest bogato ilustrowana rysunkami i barwnymi fotografiami roślin.

W opracowaniu poszczególnych taksonów wzięło udział ponad 180 autorów botaników ze wszystkich uczelni kraju, instytutów PAN, pracowni naukowych parków narodowych, instytucji samorządowych zajmujących się ochroną środowiska i wielu innych organizacji.

Nowe wydanie „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin” zawiera obserwacje zebrane w terenie oraz dane z piśmiennictwa opublikowane w tym okresie. Publikacja zawiera wprowadzenie i streszczenia dla poszczególnych gatunków w języku angielskim.


Wydawcą publikacji jest Instytut Ochrony Przyrody PAN, a została wydana dzięki wsparciu m.in. Lasów Państwowych.

źródło: www.lasy.gov.pl

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12