facebook

Polska gospodarzem Konferencji klimatycznej ONZ - COP19

Wczoraj, podczas trwającego szczytu klimatycznego ONZ w Katarze (COP18) Polska zaprezentowała oficjalnie ofertę organizacji kolejnego szczytu. Formalnie decyzja o organizacji szczytu klimatycznego przez Polskę zostanie potwierdzona ostatniego dnia – 7 grudnia. Jednak już teraz możemy się cieszyć z tego sukcesu – mówi Marcin Korolec, minister środowiska.

Konferencje klimatyczne ONZ (tzw. COPy – Conferences of the parties) to doroczne, globalne szczyty, podczas których negocjuje się kluczowe ustalenia w obszarze polityki klimatycznej. Organizacja konferencji w Warszawie oznacza wzmocnienie polskiego stanowiska i daje możliwość moderowania globalnych negocjacji. Dla kraju - organizatora to także ogromna promocja wśród kilkunastu tysięcy uczestników z całego świata.

Cieszę się z pozytywnego przyjęcia kandydatury Polski podczas trwającego szczytu w Katarze. Formalnie decyzja o organizacji COP19 przez Polskę zostanie potwierdzona ostatniego dnia szczytu – 7 grudnia. Jednak już teraz możemy się cieszyć z tego sukcesu. Podczas COP19 negocjowane będzie przede wszystkim nowe, globalne porozumienie w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które zastąpi Protokół z Kioto – mówi minister Korolec.

Polska ma już dokonania w polityce ochrony klimatu. W trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w 2011 roku, wspólnie z unijną komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard, poprowadziłem w imieniu Unii globalne negocjacje klimatyczne na Konferencji COP17 w Durbanie. To właśnie w trakcie tego szczytu udało się nam osiągnąć przełomowe porozumienie – kraje uczestniczące wyraziły zgodę na podpisanie w 2015 r. jednej, prawnie wiążącej globalnej umowy dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zapisy tej umowy, której wejście w życie zaplanowano na 2020 r., mają po raz pierwszy w historii być respektowane przez wszystkie najważniejsze gospodarki świata, w tym kraje nieobjęte dotąd żadnym obowiązkami, w tym najwięksi emitenci, jak USA, Chiny czy Brazylia. Unia Europejska odpowiada jedynie za mały fragment globalnych emisji gazów cieplarnianych. Żeby skutecznie chronić klimat, zobowiązania muszą obejmować wszystkie kraje świata. Bez takiego wspólnego działania, nawet gdyby Unia Europejska zredukowała od jutra wszystkie emisje do zera, to i tak procesy globalnego ocieplenia będą postępować. Organizacja COP będzie dla nas dużym wyzwaniem, ale jestem pewien, że Polska mu podoła – dodaje Marcin Korolec.

Organizacja COP19 w Polsce to według mnie pozytywna decyzja także szczególnie dla krajów rozwijających się. Mamy bogate doświadczenie w redukcji emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Z tego względu, przy negocjacji nowego, globalnego porozumienia możemy stanowić pomost pomiędzy krajami, które domagają się coraz wyższych celów redukcyjnych a tymi, które chcą ograniczać emisje w sposób efektowny kosztowo.

Chciałbym też podkreślić, że organizacja tego szczytu pozwoli nam pokazać dokonania Polski w polityce klimatycznej i polemizować z fałszywymi stereotypami. Jako moderator tego globalnego procesu będziemy otwarci na wszystkie głosy oraz dialog z organizacjami pozarządowymi – dodaje Marcin Korolec.

Polska była już organizatorem szczytu klimatycznego w 2008 r. w Poznaniu.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej informacji na temat zmian klimatu i zielonej energii na www.klimatdlaziemi.pl.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12