facebook

Poszukiwania gazu łupkowego tylko ze wsparciem rządu

Wsparcie ze strony państwa ma być kluczowe dla poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego. Jeśli go zabraknie banki komercyjne nie będą zainteresowane finansowaniem takich inwestycji. Prezes DnB Nord, banku, który uczestniczy w finansowaniu takich projektów w Norwegii, proponuje, by Polska przyjrzała się tamtejszym rozwiązaniom.

– Dopóki nie potwierdzimy technologii, złóż, opłacalności wydobycia, czy całego modelu finansowego, banki nie będą finansować tego typu przedsięwzięć na zasadach tzw. projektowych, czyli w oparciu tylko i wyłącznie o ryzyko projektu, bez gwarancji od ich sponsorów. Trzeba stworzyć mechanizm, żeby banki komercyjne na tym etapie zainteresować – podkreśla w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Artur Tomaszewski, prezes DnB Nord.
Wskazuje na ten wypracowany w Norwegii, jako skutecznie zachęcający inwestorów do poszukiwań surowca, a banki – do ich finansowania.

– Państwo nie prowadzi samodzielnie projektów inwestycyjnych, a jednocześnie stworzyło mechanizm podatkowy, który zapewnia większe bezpieczeństwo przedsiębiorcom i daje możliwość finansowania, wspierania inwestycji kredytami komercyjnymi z banków – informuje Artur Tomaszewski.

Mimo że podatki w Norwegii są zdecydowanie wyższe niż te, które polski rząd proponuje w projekcie tzw. ustawy węglowodorowej (78 proc. wobec 40 proc.), to banki komercyjne jak DnB Nord, mają gwarancję, że państwo zwróci tzw. tarczę podatkową. Nawet w przypadku, jeśli inwestycja nie zakończy się wydobyciem i eksploatacją.

– Podatki są bardzo wysokie, łącznie wynoszą 78 proc. dla przedsiębiorców, którzy osiągają zyski. Ale są znaczące preferencje dla tych, którzy inwestują w eksplorację, poszukując tych złóż. Ponieważ oni generują koszty, tworzą tarczę podatkową i państwo gwarantuje, że zapłaci ją inwestorowi na żądanie – tłumaczy Artur Tomaszewski.
Dlatego inwestorzy poszukujący gazu w Norwegii płacą podatek dopiero, gdy rozpoczną komercyjne wydobycie. Dodatkowo mogą odliczyć od niego wszystkie poniesione koszty.

– Te państwowe gwarancje są wykorzystywane przez wiele podmiotów, które chcą wykorzystać dźwignię finansową do eksploracji. Inne, które prowadzą już działalność i generują zyski, kompensują sobie tę tarczę podatkową zyskami osiąganymi gdzie indziej, z innych projektów czy w przyszłych latach – mówi prezes banku.

Z raportu „Kierunki 2013. Pozytywne szoki gospodarcze?” przygotowanego przez DnB Nord i firmę doradczą Deloitte wynika, że eksploatacja gazu łupkowego zwiększy PKB Polski w latach 2013-2022 o ponad 3 proc. Podobnie wzrosło PKB Stanów Zjednoczonych w latach 2005-2010.

– W Polsce ten wpływ będzie ograniczony, bo nasze badania wskazują, że wydobycie gazu będzie na poziomie około 10-15 proc. rocznego zużycia surowca. Nie będziemy więc drugą Norwegią, ani drugą Ameryką, chociaż w tym przypadku skala wydobycia do skali gospodarki jest podobna – ocenia Artur Tomaszewski. – Ale dzięki temu, że gaz łupkowy pojawił się na świecie w takiej skali, to przełoży się na makroekonomiczne, globalne trendy, np. w długiej perspektywie spadek cen ropy naftowej, która prędzej czy później zbliży się długofalowo do ceny gazu.

Źródło: EkoNews

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12