facebook

 

 

Powstała "Koalicja 5 frakcji"

"Koalicja 5 frakcji" została zawiązana, aby ułatwić zrozumienie do jakiego pojemnika wrzucać poszczególne odpady. Pomysł jest najprostszy jak można - propagujemy oznakowanie opakowań takim kolorem, jak kolor pojemnika do którego należy potem to opakowanie wrzucić podczas selektywnej zbiórki. Jestem dumny, że Fundacja Nasza Ziemia jest w tej inicjatywie pod samego początku i jestem pewien, że Koalicja przyczyni się do ułatwienia selektywnej zbiórki oraz skuteczniejszego pozysykiwania surowców wtórnych. Na zaledwie dwa lata przed osiągnięciem przez Polskę wysokich poziomów odzysku i recyklingu, w sytuacji gdy musimy wielokrotnie zwiększyć efektywność zbiórki - będzie to bardzo przydatne narzędzie - powiedzial Sławek Brzózek, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

„Koalicja 5 frakcji”, pierwsza międzysektorowa inicjatywa rozwiązująca w sposób systemowy problem jakościowej zbiórki surowców u źródła, została zainaugurowana 12 kwietnia 2018 r. Spójny system praktycznych narzędzi i edukacji w zakresie właściwego segregowania odpadów do 5 pojemników łączy wysiłki biznesu, samorządów, NGO oraz konsumentów. Inicjatorami koalicji są CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska, a partnerem może zostać każdy podmiot zainteresowany rzeczywistą ochroną środowiska. Zapraszamy!

„Koalicja 5 frakcji” to prokonsumencki, spójny system wspierający zbiórkę selektywną odpadów surowcowych, stworzony i rozwijany przez 12 firm, organizacji branżowych i NGO. Jego głównym celem jest wsparcie przedsiębiorstw przy wprowadzeniu innowacyjnego systemu oznakowań na opakowania. Piktogramy i informacje w sposób jednoznaczny wskazują, do którego z pojemników należy wrzucić każdy z elementów. Równocześnie samorządy odpowiadające za organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych są zachęcane do umieszczania spójnych symboli wypracowanych przez Koalicję na pojemnikach na odpady, materiałach informacyjnych czy śmieciarkach. Ważnym elementem są także skoordynowane działania edukacyjne odnośnie segregowania odpadów skierowane do mieszkańców: dzieci, dorosłych i seniorów.
— Wymogi prawa polskiego i europejskiego są jednoznaczne i bezkompromisowe. Osiągnięcie przez Polskę 50% poziomu recyklingu i przygotowania do odzysku w 2020 roku (przy obecnych 25%) wymaga od nas wszystkich zdecydowanych działań. Najważniejsza jest jakościowo dobra zbiórka u źródła. By stała się faktem, niezbędne są proste, dostępne i zrozumiałe narzędzia komunikacji na każdym poziomie kontaktu konsumenta z produktem. Taki jest właśnie system wprowadzany przez „Koalicję 5 frakcji” — powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS Ochrona Środowiska, inicjator „Koalicji 5 frakcji”.

Pomysłodawcami i inicjatorami projektu są ENERIS Ochrona Środowiska i CSR Consulting, którzy we współpracy z Kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland, Rekopol, Antalis Poland, BZWBK, Eurocash, Little Greenfinity, Servier, Skanska, UNEP/GRID Warszawa oraz Fundacją Nasza Ziemia od niemal roku tworzą spójny pomysł na ogólnopolskie działanie proekologiczne.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12