Formularz rejestracji 29 akcja

Razem dla Bałtyku

Co ma wspólnego proszek do prania z czystością wody w Bałtyku? Dlaczego w morzu pojawiają się sinice? Dlaczego plaże są okresowo zamknięte? Odpowiedzi m.in. na te pytania będzie można uzyskać podczas spotkań „Polska dla Bałtyku”, na które już teraz zapraszają Minister Środowiska oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

"Polska dla Bałtyku” to cykl spotkań informacyjnych organizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) na temat czystości Bałtyku i jego ochrony. Podczas nich będzie się można m.in. dowiedzieć, czym jest zjawisko eutrofizacji (występowania sinic), jak ono powstaje i jak każdy z nas może mu zapobiegać. Organizatorzy zaprezentują także działania prowadzone w Polsce na rzecz poprawy stanu czystości wód Bałtyku. Spotkania są przeznaczone dla przedsiębiorców, władz lokalnych, mieszkańców nadmorskich miejscowości, w tym rybaków i rolników, ale także dla każdego komu bliska jest tematyka ochrony polskiego morza.

Każdy z nas ma niebagatelny wpływ na czystość morza. W dużej mierze stan Bałtyku zależy od naszych codziennych decyzji konsumenckich, jak choćby od wyboru rodzaju proszku do prania. Efekty przyniosą tylko nasze wspólne działania. Zapraszamy na spotkania w projekcie „Polska dla Bałtyku – mówi Marcin Korolec.

Wśród działań rządu na rzecz poprawy jakości wód Bałtyku znajduje się m.in. Bałtycki Plan Działań (BPD) przyjęty w 2007 r. Jego celem jest stopniowa redukcja związków azotu i fosforu pochodzących np. z instalacji komunalnych czy rolnictwa, które przyczyniają się do eutrofizacji morza. W ramach BPD został opracowany Wstępny Krajowy Program Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań HELCOM (WKPW BPD), koordynowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Jednym z jego głównych zadań jest ograniczenie zjawiska eutrofizacji Bałtyku. W tym celu realizowana jest m.in. budowa nowych oraz rozbudowa i modernizacja istniejących sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Polska dla Bałtyku” odbędzie się 19 listopada br. Szczegółowy program tego wydarzenia, informacje na temat pozostałych seminariów oraz warunków rejestracji dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Więcej o ochronie bioróżnorodnosci mórz i oceanów pod adresem: www.ocean2012.eu. Więcej na temat ochrony środowiska i monitoringu strefy nadbałtyckiej na stronie Międzynarodowego Sprzatania Bałtyku 2012.

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7 8

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12