1procent

Reforma do kosza. Zdaniem FOR śmieciowa rewolucja jest szkodliwa

Reforma gospodarki odpadami doprowadzi do upadku konkurencji na rynku śmieci, wzrostu korupcji oraz rozwoju biurokracji - uważa Forum Obywatelskiego Rozwoju.

W swojej najnowszej analizie FOR dowodzi, że zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie rozwiąże wszystkich problemów gospodarowania odpadami w Polsce.

Zdaniem autora opracowania Witolda Wojtasa po śmieciowej rewolucji należy spodziewać się przede wszystkim „zamiany wolnej konkurencji na monopol, konsumenckiej wolności wyboru na urzędniczy etat i niestety stworzenie kolejnej pożywki dla rozwoju korupcji."

W jego ocenie nowa ustawa doprowadzi do upadku kolejnego rynku. - Małymi krokami państwo proponuje nam oddanie kolejnych obszarów naszej wolności w zamian za jakąś korzyść, przeważnie bezpieczeństwo, czy porządek. Korzyść ta nie zawsze jest pewna, za to naszą wolność oddajemy zawsze - podkreśla Wojtas.

Jego zdaniem twórcy nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazując na realnie istniejące problemy w dziedzinie zagospodarowania odpadów, sięgnęli po rozwiązanie najbardziej radykalne, likwidujące dobrze rozwinięty i funkcjonujący wolny rynek.

W swojej publikacji FOR prezentuje sześć podstawowych wątpliwości nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- "Po pierwsze, uzasadnienie dla wprowadzenia nowej regulacji zbudowane jest w oparciu o zużyty argument o konieczności dostosowania polskich rozwiązań do wymagań UE. Jest to argument nieprawdziwy.

- Po drugie, nie jest prawdą, że nowy model wdrażany w Polsce jest jedynym stosowanym w państwach UE.

- Po trzecie, nie jest oczywiste, że nowa ustawa rozwiąże problemy związane z gospodarowaniem odpadami, tak jak deklarują to jej autorzy.

- Po czwarte, nowa regulacja postawi na skraju bankructwa wiele małych firm zajmujących się wywozem odpadów.

- Po piąte, nowa regulacja będzie powodować deformację systemu gospodarczego, wprowadzając monopole, tworząc sytuacje sprzyjające korupcji oraz zmowom cenowym. Zwiększy się także zatrudnienie urzędników.

- Po szóste, nowa regulacja nie będzie korzystna dla mieszkańców gmin."

Pełna treść analizy FOR
http://www.for.org.pl/pl/a/2583,Analiza-42013-Nie-warto-grzebac-w-smieciach-Niepotrzebna-i-szkodliwa-rewolucja-w-gospodarowaniu-odpadami-komunalnymi

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12