facebook

 

Regiony chcą większego wpływu na negocjacje klimatyczne

Władze lokalne zwiększają presję na przedstawicielach rządowych w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Walczą o uznanie swoich racji podczas międzynarodowych negocjacji w sprawie klimatu.

Samorządy, a zmiana klimatu

Samorządy regionalne zaczynają być uznawane za ważnych uczestników międzynarodowych negocjacji dotyczących zmian klimatycznych. Miasta i regiony, przez długi czas traktowane przedmiotowo przez międzynarodowe organizacje do spraw klimatu, wnoszą o zwiększenie uznania dla ich wysiłków na rzecz poprawy stanu środowiska.

W ustawie przyjętej jednogłośnie 16 listopada przez francuski Senat (izbę wyższą francuskiego parlamentu)

francuscy senatorowie wezwali do „uznania zasadniczego wkładu obszarów i reprezentowanych przez nie społeczności w sukces porozumienia paryskiego”. Zwrot „porozumienie paryskie” odnosi się do porozumienia klimatycznego negocjowanego właśnie na konferencji klimatycznej COP21 w Paryżu.

Polska niezaangażowana

Nie wszystkie regiony Europy są w równym stopniu zaangażowane w walkę z globalnym ociepleniem. Podziały na poziomie regionalnym są często odzwierciedleniem tych, które panują między państwami członkowskimi UE. Na poziomie krajowym bowiem państwa członkowskie Unii w dużym stopniu zależne od węgla, takie właśnie jak Polska, działają jak hamulec klimatycznych działań Unii Europejskiej.

Np. inicjatywa Under 2, platforma łącząca regiony z całego świata, której zadaniem jest redukcja emisji o 80-95 proc. (w porównaniu do poziomu z 1990 r.) do 2050 r., zrzesza regiony Badenii-Wirtembergii (Niemcy), Katalonii (Hiszpania) i Rodan-Alpy (Francja). Grupa ma jednak trudności, by przyciągnąć regiony z Polski.

Małopolska dołączy?

Więcej regionów Niemiec zostanie włączonych, także francuski region Ile-de-France ogłosił chęć podpisania porozumienia COP21 - powiedział Soulage.
Ale w Polsce, sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Oczekuję odpowiedzi z Małopolski, drugiego co do wielkości w Polsce, który wciąż jest w trakcie podejmowania decyzji o przyjęciu omawianego zobowiązania - dodał radny.

Do inicjatywy Under 2 przystąpiło do tej pory 57 regionów z całego świata. Łącznie odpowiadają one za ponad 17 proc. światowego PKB.

Więcej na stronie źródłowej

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12