facebook

 

Rekopol „Przedsiębiorstwem Fair Play”

Rekopol Organizacja Odzysku S.A. otrzymała złoty certyfikat programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz wyróżnienie za szczególną działalność proekologiczną. Wyróżnienie to przyznano firmom, które w swej działalności w sposób szczególny dbają o środowisko naturalne i podejmują wyjątkowe działania proekologiczne.

 

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” to najstarszy ogólnopolski program certyfikujący w obszarze etyki biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu organizowany przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. W ramach przedsięwzięcia, oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa. Celem programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

 

Program afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 

Z przyjemnością informujemy, że Rekopol Organizacja Odzysku S.A. otrzymała złoty certyfikat programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz wyróżnienie za szczególną działalność proekologiczną. Wyróżnienie to przyznano firmom, które w swej działalności w sposób szczególny dbają o środowisko naturalne i podejmują wyjątkowe działania proekologiczne.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” to najstarszy ogólnopolski program certyfikujący w obszarze etyki biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu organizowany przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. W ramach przedsięwzięcia, oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa. Celem programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Program afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Źródło: Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12