1procent

Rekordowa populacja bobra w Wielkopolsce

Na terenie wszystkich nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przeprowadzono majową inwentaryzację bobra europejskiego. Rezultaty jej przekroczyły najśmielsze oczekiwania.

Liczebność bobra europejskiego oszacowano na 4113 osobników. Najwięcej bobrów występuje w nadleśnictwach: Jarocin, Konstantynowo, Babki, Sieraków i Piaski.

Podobną inwentaryzację bobrów przeprowadzono w 2011 roku, wykazała ona 3228 osobników; porównując te dane z aktualnymi można zaobserwować wzrost liczebności tego gatunku na terenie RDLP w Poznaniu aż o 885 szt. w przeciągu 2 lat.

Bóbr europejski (Castor fiber) jest największym gryzoniem Euroazji. Masa ciała osiąga od 18-30 kg, długość ciała wynosi od 90 cm do 110 cm. Samice dają jeden miot rocznie, rodząc najczęściej jedno lub dwa młode. Oboje rodzice opiekuje się potomstwem, ale w wychowie pomaga również starsze rodzeństwo. Bobry żyją do 30 lat, są w zasadzie monogamiczne. Żyją w trwałych jednostkach – rodzinach. Typowa rodzina bobrów składa się z rozmnażającej się pary rodzicielskiej, młodych tegorocznych i młodych z roku poprzedniego, średnia liczebność rodziny bobrowej wynosi około czterech osobników.

Bóbr wywiera znaczny wpływ na ekosystemy wodne i błotne. Zwierzęta te są typowymi roślinożercami, najczęściej zajmują brzegi rzek i jezior, bagna i wyrobiska. W Polsce bóbr europejski jest gatunkiem podlegającym ochronie częściowej.

Źródło: Lasy Państwowe
Autor: Jarosław Kasprzyk, RDLP w Poznaniu

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12