Formularz rejestracji 29 akcja

Rodzaje baterii i akumulatorów

Zgodnie z ustawą  z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009r. Nr 79 poz. 666 z póź.zm.) bateria, akumulator to źródło energii elektrycznej

wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku:
a) pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo
b) wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania.

 
Bateria przemysłowa, akumulator przemysłowy - bateria i akumulator, które są przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w pojazdach elektrycznych, w szczególności określone w załączniku nr 1 do ww. ustawy.
 
Ustawa wprowadza również definicje baterie i akumulatory przenośne, którymi są baterie i akumulatory, w tym ogniwa guzikowe lub zestawy, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowych i akumulatorów przemysłowych albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego, w szczególności określone w załączniku nr 2 do ustawy.
 
Kolejnym rodzajem baterii i akumulatorów definiowanym ustawą są baterie i akumulatory samochodowe, które są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach.
Ogniwo guzikowe jest małą baterią/akumulatorem przenośną/nym o średnicy większej niż wysokość, które są wykorzystywane do specjalnych celów, w szczególności do zasilania aparatów słuchowych, zegarków, małych urządzeń przenośnych lub urządzeń do zasilania rezerwowego.
 
Informacja w ramach kampanii na rzecz prawidłowego zagospodarowania baterii i zużytych akumulatorów. Partnerem i zleceniodawcą kampanii jest Rocket Poland Sp. z o.o.
 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7 8

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12