Formularz rejestracji 29 akcja

Rozstrzygnięcie konkursu edukacyjnego dla szkół!

11 lutego 2011 r., w piątek, zostali wybrani zwycięzcy konkursu edukacyjnego dla szkół podstawowych, przeprowadzonego w ramach Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”.

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” przy wsparciu Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

Po przeanalizowaniu zgłoszonych do konkursu prac, jury konkursowe zdecydowało o przyznaniu nagród następującym szkołom podstawowym:

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Profesora Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie za bożonarodzeniowe choinki wykonane z odpadów opakowaniowych;

Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie za edukacyjną prezentację dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych;

Każda z nagrodzonych w konkursie szkół zdecyduje na jaką materialną nagrodę przeznaczyć przyznane jej środki. Nagrody materialne dla szkół zostaną zakupione i przekazane przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”.

„W obu przypadkach uczniowie wykazali się zarówno dobrym zrozumieniem zagadnienia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, jak i kreatywnością w jego zaprezentowaniu. Mamy nadzieję, że w wyniku przeprowadzonych w szkołach podstawowych warsztatów ekologicznych oraz zorganizowanego konkursu, młodzi mieszkańcy Warszawy zrozumieli potrzebę segregacji odpadów opakowaniowych dla ochrony środowiska naturalnego, będą chętnie segregować odpady opakowaniowe oraz zachęcać do tego członków swoich rodzin, kolegów i znajomych” – powiedziała Monika Franaszek, Kierownik Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”.
 

Informacje o Projekcie „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy”

Projekt „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Partnerami projektu są Fundacja Nasza Ziemia oraz Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu REKARTON, organizacji odzysku REKOPOL oraz firmy „BYŚ”. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, pochodzącemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Źródło: Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” - informacja Prasowa

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7 8

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12