zapisz30akcja

Samorządy chcą zmian prawa o inwestycjach w parkach krajobrazowych

O ograniczeniach dla prowadzenia inwestycji na obszarach parków krajobrazowych, które wynikają z prawa w zakresie ochrony środowiska - rozmawiał podczas spotkania z przedstawicielami gmin uzdrowiskowych Stanisław Sorys, członek zarządu Małopolski.

- W kontekście nowej perspektywy finansowej, angażującej środki unijne w tworzenie infrastruktury turystycznej, powinniśmy skupić się na wprowadzeniu propozycji zmian prawnych, które ułatwią nam wdrażanie projektów. Jest to bardzo ważne szczególnie dla Sądecczyzny i Podhala - zaznaczył Stanisław Sorys.

Przykładem w dyskusji na ten temat może być sytuacja w Popradzkim Parku Krajobrazowym. Ustawa o ochronie przyrody mówi m.in. o zakazie budowania obiektów w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Przepis ten może być wprowadzony przepisami prawa miejscowego na obszarze parku krajobrazowego lub obszarze chronionego krajobrazu. W

Właśnie taki zakaz figuruje w Rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego w sprawie ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Zapisy prawa miejscowego często znacznie utrudniają jednostkom samorządowym prowadzenie inwestycji w pasie nadbrzeżnym.

Ostateczna wersja proponowanych zmian powstanie w drodze konsultacji pomiędzy zainteresowanymi samorządami.

 

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12