1procent

Spotkanie koalicji Shark Alliance w Polsce


W środę, 20 lipca 2011 w biurze Fundacji Nasza Ziemia odbyło się spotkanie międzynarodowej koalicji organizacji pozarządowych Shark Alliance. W spotkaniu z członkami SA wzięli udział przedstawiciele: Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, Akwarium Gdyńskiego, Fundacji Nasza Ziemia, Stowarzyszenia Ekologicznego EKO -  Unia oraz Fundacji „Sprzątanie Świata – Polska”.

Misją Shark Alliance jest zlikwidowanie luk i niedociągnięć w polityce unijnej odnoszącej się do niezgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju praktyki obcinania płetw rekinom na pokładach statków (ang. finning). Celem międzynarodowej koalicji jest również dążenie do ustanowienia limitów połowów rekinów zgodnych z zaleceniami naukowców.

Rekiny odgrywają w morskich ekosystemach niezwykle ważną rolę. Podobnie jak tygrysy lub wilki na lądzie, rekiny jako drapieżniki wyższego rzędu pozytywnie wpływają na kondycję populacji ryb i innych organizmów, na które polują. Dzieje się tak, ponieważ ofiarami tych drapieżników padają najczęściej zwierzęta osłabione lub chore.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) sklasyfikowała jedną trzecią ocenianych gatunków rekinów jako zagrożone wyginięciem. Zwierzętom tym zagraża między innymi zwiększająca się presja połowowa. Zagrożenie to jest tym poważniejsze, że rekiny rosną powoli, późno dojrzewają i mają mało liczne potomstwo. Odtworzenie ich populacji  nie jest więc łatwe.

Do międzynarodowej koalicji Shark Alliance dołączyły już dwie polskie organizacje: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO – Unia oraz Funadcja Nasza Ziemia.

Dowiedz się więcej o działaniach Shark Alliance na stronie www.sharkalliance.org

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12