zapisz30akcja

 

Sprzątanie świata – Polska 2014

Turysto! Szanuj środowisko!

Rusza nowa odsłona największej ekologicznej akcji
wolontariackiej w Polsce
Informacja prasowa. 25.04.2014


27 kwietnia, tuż przed majówką, Fundacja Nasza Ziemia rozpoczyna 21. edycję Akcji Sprzątanie Świata – Polska, tym razem pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!”. Data startu nie jest przypadkowa, ponieważ majówka rozpoczyna tradycyjny sezon urlopowy w Polsce, a to właśnie przyjaznemu dla środowiska spędzaniu czasu poświęcona jest tegoroczna odsłona największej ekologicznej akcji wolontariackiej w Polsce.

Akcja Sprzątanie świata – Polska, od 1994 roku, organizowana była tradycyjnie jesienią, z kulminacją światowych działań w trzeci weekend września, ale i tak przyczyniła się do zmian w postawach społeczeństwa i na dobre zakorzeniła się w kalendarzu wydarzeń ekologicznym w Polsce. 21 lat to jednak dobry czas na zmianę. W tym roku Fundacja Nasza Ziemia postanowiła zacząć Sprzątanie świata dużo wcześniej - razem z majówką rozpoczyna się w Polsce sezon urlopowy, dlatego jest to najlepszy moment na rozpoczęcie dyskusji o turystyce odpowiedzialnej, czyli takiej, która w jak najmniejszym stopniu szkodzi środowisku i przyczynia się do rozwoju lokalnego. Jest to również doskonały czas na propagowanie takich właśnie postaw. Celem tegorocznej kampanii, przebiegającej pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko”, jest zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze w czasie wypoczynku, na wakacjach, na urlopie oraz promocja odpowiedzialnej turystyki. Autorem plakatu kampanii jest pan Andrzej Pągowski.


Turystyka oddziałuje na wszystkie elementy środowiska. W regionach turystycznych, nie tylko w szczycie sezonu, wpływ ten przejawia się m.in. nadmiernym zużyciem i zanieczyszczeniem wód, zanieczyszczaniem powietrza, zmianami w krajobrazie, nadprodukcją odpadów, degradacją gleby i utratą bioróżnorodności. Rozwój turystyki stanowi szczególnie duże zagrożenie dla terenów leśnych i żyjących w nich zwierząt, ponieważ ludzie, zbaczając z wyznaczonych tras, czy eksplorując ścieżki samochodami i quadami, przyczyniają się do degradacji naturalnego ekosystemu leśnego, jednocześnie obniżając jego walory turystyczne.


„Wpłyń na czyste Mazury” - Rejs Fundacji Nasza Ziemia

12 lipca – 2 sierpnia
Węgorzewo - Ruciane-Nida


Osią tegorocznej, wakacyjnej odsłony Sprzątania świata będzie projekt "Wpłyń na czyste Mazury", realizowany w partnerstwie z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i lokalnymi samorządami: Giżycko, Mikołajki, Ryn, Ruciane-Nida, Pisz, Mrągowo, Węgorzewo.

W ramach projektu zaplanowano rejs szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich, w czasie którego będą prowadzone działania edukacyjne i informacyjne oraz akcja wolontariacka. W czasie rejsu dystrybuowane będą wśród żeglarzy mapy-naklejki z lokalizacją miejsc, w których w sposób legalny można dokonać zrzutu ścieków z toalet jachtowych i oddać odpady. Inauguracja projektu odbędzie się 17 maja w Giżycku.


W ramach tegorocznego, Sprzątania świata powstanie również Poradnik turystyczny, w którym znajdą się informacje o prostych zasadach, którymi należy się kierować podczas wypoczynku, aby ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko. Poradniki będzie można znaleźć w punktach informacji turystycznej, schroniskach młodzieżowych i podczas wakacyjnych imprez, w całej Polsce. Poradnik będzie również można zamówić w biurze Fundacji Nasza Ziemia.


Finał działań Sprzątania świata odbędzie się tradycyjnie, jak już od ponad 20 lat, w trzeci weekend września, a już od poniedziałku 28 kwietnia rusza nabór na lokalnych koordynatorów kampanii Sprzątanie świata. Zgłoszenia są przyjmowane poprzez stronę www.sprzatanieswiata- polska.pl


Więcej informacji o tegorocznej akcji:
www.sprzatanieswiata-polska.pl
www.naszaziemia.pl
www.facebook.com/naszaziemia


Kampania Sprzątanie świata -Polska 2014 realizowana jest we współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka.
Partnerami lokalnymi projektu „Wpłyń na czyste Mazury” są samorządy: Giżycko, Mikołajki, Mrągowo, Pisz, Ryn, Ruciane-Nida i Węgorzewo.


Komitet Honorowy: Minister Sportu i Turystyki oraz Marszałkowie Województw Kujawsko-pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego oraz Wojewodowie Dolno Śląski, Kujawskopomorski, Lubelski, Lubuski, Łódzki, Opolski, Podkarpacki, Mazowiecki, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-mazurski i Zachodniopomorski.


Wsparcie finansowe: PGL Lasy Państwowe i Coca Cola Hellenic


Kontakt: Agnieszka Wieczorek, agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl, tel. 500 393 567


Sprzątanie świata jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowi-ska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy na całym świecie. W Polsce organizowane jest już po raz 21, tym razem pod hasłem „Turysto!Szanuj Środowisko!. Zapraszamy szkoły i inne placówki oświatowe, gminy, firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne do włączenia się do akcji. Cele towarzyszące tegorocznej Akcji, to: propagowanie unikania tworzenia odpadów, selektywna zbiórka, budowanie przekonania o osobistym wpływie na środowisko przyrodnicze w czasie wypoczynku, na wakacjach, na urlopie i promocja turystyki odpowiedzialnej.
Więcej na www.sprzatanieswiata-polska.pl.

 

                                        Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Nieprzerwanie od 20 lat realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej, ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości środowiskowej społeczeństwa. Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię Sprzątanie świata, będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również - wspólnie z partnerami - całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska i przyrody, promocji zasad zrównoważonego rozwoju,selektywnej zbiórki odpadów itp. Więcej www.naszaziemia.pl

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12