facebook

Sprzątanie świata w gminie Sława

Już po raz osiemnasty, w dniach 15-17 września br., dzieci, młodzież oraz dorośli naszej gminy dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata - Polska”, której hasłem przewodnim było: „Lasy to życie - chrońmy je”.

W ten sposób razem z Fundacją „Sprzątanie Świata - Polska” i Fundacją Nasza Ziemia włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszone przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Tegoroczna akcja organizowana była przez placówki szkolne oraz indywidualne grupy osób, Zakłady Usługowe Zachód Głogów Sp. z o.o. w Głogowie, TEW - Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. w Kiełczu oraz Urząd Miejski, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, który jest, jak co roku, koordynatorem akcji. W organizowanej akcji uczestniczyło około 1 518 osób, w tym:
- przedszkolaki;
- uczniowie Publicznych Szkól Podstawowych ze Sławy, Krzepielowa, Starego Strącza;
- uczniowie Zespołu Szkół w Ciosańcu;
- uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Sławy;
- dzieci, młodzież oraz dorośli miejscowości Lubiatów, pod opieką Pani Krystyny Pieczeńczyk.

Podczas zbiórki przeprowadzano segregację odpadów. Z posegregowanych i poddanych recyklingowi odpadów zostaną pozyskane surowce wtórne, dzięki którym zmniejszone będzie wykorzystanie surowców nieodnawialnych naturalnych zasobów.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów (na szkło, plastik i odpady zmieszane) oraz rękawice, zostały zakupione przez Urząd Miejski i przekazane opiekunom grup uczestniczących w akcji.

Dzieci, młodzież i dorośli sprzątali zaśmiecone tereny wokół placówek oświatowych, domów, skwerów, parków i zieleńców, linii brzegowej jeziora oraz pobliskich lasów.

Ogólnie zebrano 224 worków różnych odpadów, co w przybliżeniu wyniosło ponad 1,5 tony śmieci. Tak, więc jeden uczeń zebrał ok. 1 kg odpadów, których nieodpłatnym odbiorem zajęły się: Zakłady Usługowe Zachód Głogów Sp. z o.o. w Głogowie oraz TEW-Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. w Kiełczu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej inauguracji „Sprzątania świata - Polska” za wyrażenie w ten sposób poparcia dla idei czystego środowiska. Ponadto, dziękujemy opiekunom grup dzieci z poszczególnych szkół oraz opiekuna grupy ze wsi Lubiatów za prawidłowy przebieg tegorocznej akcji.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12