facebook

Akcja „Sprzątanie Świata” wraz z działaniami towarzyszącymi trwała na terenie szkoły od 13 do 24 września 2010 roku.
Przed sprzątaniem odbyła się wśród uczniów akcja informacyjna dotycząca celów  „Sprzątania Świata”, historii na świecie, w Polsce oraz naszej szkole. Informacje na ten temat były eksponowane na gazetkach ściennych oraz podczas lekcji przyrody. Wykorzystywano również informacje (teksty i filmy) ze strony internetowej Fundacji Nasza Ziemia. Równocześnie prowadzono szeroko zakrojoną akcję informacyjną  dotyczącą  codziennego  postępowania przyjaznego środowisku – oszczędzania wody, energii, właściwego postępowania z odpadami. Szczególną uwagę zwrócono na zachowania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów, propagowano  właściwą hierarchię postępowania z odpadami.
Uczniowie wykonywali prace plastyczne związane z tegorocznym hasłem Akcji „Chroń bioróżnorodność – segreguj odpady”. Te i wiele innych prac uczniowskich zostało wyeksponowanych w salach i na korytarzach szkolnych. Wykonanie prac plastycznych poprzedzono zajęciami poświeconymi bioróżnorodności oraz  powiązaniom między segregacją odpadów, a bioróżnorodnością.
16 września 2010 roku zorganizowano happening propagujący rolowanie butelek PET.  Uczniowie zapoznali się z informacjami dotyczącymi zgniatania butelek PET wykorzystując informacje ze strony http://www.odkrec-zdus-segreguj.pl/. Następnie rolowali butelki zgodnie z instrukcją przedstawioną na filmie. Zrolowane butelki wrzucili do odpowiedniego kontenera znajdującego się na korytarzu szkolnym. Podczas happeningu było mnóstwo śmiechu i zabawy, ale była również nauka. Uczniowie byli zaskoczeni tym, że zrolowane butelki zajmują tak mało miejsca.
Sprzątanie odbyło się w piątek17 września . Uczniowie sprzątali teren miasta Akcję sprzątania zorganizowano przy współpracy  z Urzędem Miasta Oleśnica oraz Miejską Gospodarką Komunalną w Oleśnicy. W sprzątaniu uczestniczyło 240  uczniów  klas IV – VI  oraz 20  opiekunów. Uczniowie sprzątali centrum Oleśnicy, obszar o powierzchni około 25 hektarów. Były to głównie podwórka między blokami mieszkalnymi, place zabaw i skwerki. Mimo, że jest to teren regularnie sprzątany przez służby miejskie, było bardzo dużo śmieci. Dominowały butelki szklane i plastikowe, opakowania po artykułach spożywczych oraz foliowe torby. Przy  kontenerach na śmieci były odpady o dużych rozmiarach – stare fotele, krzesła, monitor komputera, jakieś druty i listwy. Dużych i ciężkich odpadów  oraz ostrych i niebezpiecznych uczniowie nie zabierali. Łącznie zebraliśmy 25 worków o pojemności120 litrów. Byliśmy bardzo zdziwieni dużą ilością odpadów. Zebrane odpady składowaliśmy na boisku szkolnym. Jeszcze w tym dniu zostały zabrane przez pracowników MGK.

Elżbieta Zdunek – koordynator Akcji na terenie szkoły

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12