facebook

Zostawcie nam czysty kawałek świata,
Zostawcie nam strumyka czysty bieg.
Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach,
Czyste powietrze, zima czysty śnieg
.”
- Marek Grechuta

Wokół nas pełno jest śmieci – przepełnione wysypiska, zaśmiecone trawniki, lasy i tereny nadrzeczne, zanieczyszczona gleba, wody i powietrze. Tragiczny obraz przedstawiają dzikie wysypiska śmieci. Ludzie nie troszczą się o czystość naszego środowiska.

Stwierdziliśmy, że tak dalej być nie może. My uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli postanowiliśmy, już kilka lat temu, podjąć działania mające na celu poprawę sytuacji środowiska przyrodniczego. Stosując się do dewizy „myśl globalnie – działaj lokalnie”, podejmujemy szereg przedsięwzięć mających na celu aktywowanie środowiska lokalnego do dbania o nasze otoczenie. Uważamy, że w ten sposób wpływamy na jakość życia na Ziemi.

Za nami kolejna edycja akcji  Sprzątanie Świata, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”. Przyszła pora na podsumowanie działań. W sprzątaniu brało udział 176 uczniów z klas 0 – VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli. Obszar naszych działań to lasek znajdujący się w bliskim sąsiedztwie szkoły, osiedle wokół szkoły oraz tzw. „skarpa”, czyli teren położony w pobliżu rzeki San.

W walce przeciwko wszechotaczającym śmieciom naszym orężem były worki do segregacji odpadów oraz jednorazowe rękawiczki, w które wyposażyły nas lokalne władze.

A teraz na poważnie. W akcji bierzemy udział już po raz 17. Nasi uczniowie z wielkim zaangażowaniem porządkują otoczenie przyczyniając się do zwiększenia estetyki osiedli.

Następnym krokiem było ogłoszenie 11 edycji konkursu pod nazwa „Każdy uczeń jedenastki segreguje swoje odpadki”. W ramach konkursu uczniowie zbierają makulaturę oraz aluminium. Do rej pory, zebraliśmy ponad 20 ton makulatury. 1 tonę szkła oraz 150 kg aluminium. Reasumując, skoro 1 tona makulatury to uratowanych 17 drzew-ochroniliśmy całkiem spory lasek, składający się z 340 drzew. Licząc dalej mamy o wiele więcej tlenu, mniej zanieczyszczeń i organizmów chorobotwórczych. Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczamy na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach ekologicznych, ukwiecanie szkoły oraz dofinansowanie wycieczek dla najbardziej aktywnych uczniów. W ten sposób dzieci uczą się nie tylko segregowania odpadów ale także przedsiębiorczości.
Do działań, włącza się również środowisko lokalne: rodzice, dalsza i bliższa rodzina oraz mieszkańcy osiedla. Akcja prowadzona jest dwa razy w roku, we wrześniu oraz w kwietniu, gdy wypada Światowy Dzień Ziemi.
Poza tym przez cały rok prowadzimy, we współpracy z firmą REBA, selektywną zbiórkę zużytych baterii. Przez dwa lata zebraliśmy 171 kg tych szczególnie niebezpiecznych dla środowiska odpadów.

Prowadzimy również, współpracując z MZK w Stalowej Woli, zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Kolejne działanie to zorganizowanie konkursu fotograficznego dla uczniów klas I – III oraz IV – VI, pt. „Zagubieni w śmieciach”. Dzieci mają za zadanie  fotografowanie dzikich wysypisk śmieci znajdujących się w naszym mieście oraz w najbliższej okolicy. Następnie dzieci udadzą się do odpowiednich władz w naszym mieście. W ten sposób wpłyniemy pozytywnie na zachowania młodego pokolenia. Młody człowiek wrażliwy  na krzywdę czynioną środowisku będzie reagował na każdy jej przejaw.

Mamy też szkolne arboretum o które dbają uczniowie należący do koła „Młodzi Przyjaciele Ziemi”. W tym ciekawym miejscu odbywają się zajęcia z przyrody i środowiska.

Myślę, że nasze działania przyniosą poprawę stanu środowiska przyrodniczego i jakości życia kolejnych  pokoleń. Takich działań nie wolno nazwać propagandą, gdyż są one wielorakie, prowadzone u podstaw, zakrojone na szeroką skalę i poparte własnym przykładem nauczycieli, którzy też segregują odpady.
 
Opiekun Szkolnego Koła „Młodzi Przyjaciele Ziemi”
Anna Adamska

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12