facebook

Szczyt klimatyczny ONZ w Durbanie

Rozpoczął się szczyt klimatyczny ONZ. Przez dwa tygodnie przedstawciele ponad 190 krajów świata, w tym Polski, będą szukali nowych rozwiązań dla redukcji emisji CO2.

10 tys. km stąd rozpoczął się właśnie największy i najważniejszy szczyt ostatniej szansy na temat ochrony klimatu na świecie. Prawie 10 tys. uczestników z ponad 190 krajów świata przez dwa tygodnie będzie pracować nad rozwiązaniami, które skutecznie pozwoliłyby zatrzymać rosnące emisje i średnią temperaturę Ziemi poniżej 2 stopni Celsujsza. W centrum światowych negocjacji polska prezydencja w Radzie UE mówi o spodziewanych wynikach spotkania. Politycznych uzgodnień na koniec konferencji dokonają politycy, w tym  przewodzący Radzie UE w tym obszarze minister środowiska Marcin Korolec.

Wskazując na największe wyzwania, jakie stoją przed negocjatorami z całego świata przedstawiciele Polski i Komisji Europejskiej mówili dziś m.in. o tym, że w Durbanie pracuje się nad osiągnięciem kilku ważnych decyzji. Spośród nich najważniejsze są 3 kwestie: przyszłość Protokołu z Kioto, plan dojścia do nowego porozumienia o ochronie klimatu i wdrażanie tych decyzji, które zapadły już na poprzednich szczytach – w tym w Cancun w 2010 r.

Negocjatorzy UE już na początku podkreślają, jakie warunki UE stawia w negocjacjach. Istotne z punktu widzenia UE jest przyjęcie planu działań, który docelowo doprowadzi do nowego porozumienia, które miałoby wejść w życie nie później niż w 2020 r. i obejmować 100 proc. emisji na świecie.

Protokół z Kioto, który wygasa z końcem 2012 r., jest narzędziem w walce ze zmianami klimatu, ale dziś wymaga zmian. Sam, niezmieniony Protokół z Kioto nie wystarczy w walce ze skalą zjawiska jakimi są obecnie zmiany klimatu. Brak kontynuacji Protokołu to byłaby zła wiadomość dla społeczności międzynarodowej - ponieważ nie byłoby już żadnych barier redukcji emisji CO2.

Więcej informacji na stronie: www.klimatdlaziemi.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12