facebook

Tatry: populacja kozic największa od 50 lat

963 kozice żyją w Tatrach - wykazało wiosenne liczenie tych chronionych zwierząt. Taki wynik wskazuje, że populacja tatrzańskich kozic utrzymuje się na najwyższym poziomie od połowy lat 60. – ocenił we wtorek specjalista od tatrzańskiej fauny Filip Zięba z TPN.

„Po polskiej stronie gór doliczyliśmy się 273 kozic. Cieszy nas szczególnie duży przychówek młodych koźląt, których mamy 168, z czego po polskiej stronie 58” – powiedział PAP Zięba. Dodał, że podczas tegorocznej akcji liczenia kozic panowała upalna pogoda. „Akcję wspólnie ze Słowakami przeprowadziliśmy w ubiegły wtorek. Rozpoczęliśmy liczenie o godzinie 4 rano. W miarę upływu dnia upał dawał się we znaki zarówno przyrodnikom, jak i kozicom, które niechętnie wychodziły na otwarte pola, a raczej chroniły się przed słońcem pod skałami lub na płatach śniegu, co czasem utrudniało zadanie liczącym” – podsumował.

Podczas ubiegłorocznego, wiosennego liczenia przyrodnicy doliczyli się w całych Tatrach 950 kozic, a podczas weryfikującej jesiennej akcji naliczono rekordową w historii monitoringu tych zwierząt liczbę, 1096 kozic.

Liczenie tatrzańskich kozic odbywa się dwa razy w roku: wiosną i - weryfikujące liczenie - jesienią. Organizowane jest od 1954 roku, a wspólnie ze Słowakami od 1957 roku. Jak wyjaśnia przyrodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego, liczenie kozic musi odbywać się równocześnie po obu stronach Tatr, ponieważ zwierzęta swobodnie przechodzą wzdłuż grani granicznej.

Licząc kozice, przyrodnicy wędrują od górnej granicy lasu w kierunku głównej grani Tatr, gdzie spotkają się ze Słowakami. Obszar liczenia kozic w polskiej części gór jest podzielony na 35 rejonów obserwacyjnych. Każdy zespół, który liczy zwierzęta, posiada mapkę i porusza się tylko w swoim sektorze. Każdy z obserwatorów notuje liczbę napotkanych kozic, określa miejsce i godzinę, co ma wykluczyć policzenie dwa razy tych samych zwierząt.

Jak wyjaśnił PAP Zięba, liczba kozic w Tatrach podlega dużym wahaniom. W 1964 r. odnotowano nieco ponad tysiąc kozic, a drastyczny spadek pogłowia tych zwierząt nastąpił na przełomie tysiącleci, kiedy w całych Tatrach odnotowano tylko 241 osobników. Ponowny gwałtowny wzrost pogłowia kozic nastąpił w 2007 roku, kiedy w Tatarach naliczono prawie 550 sztuk i liczba ta co roku wzrasta.

Kozica jest symbolem zarówno polskiego, jak i słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest gatunkiem chronionym, mimo to zdarza się, że kłusownicy polują na te zwierzęta.

W Polsce, poza Tatrami kozice żyją także w Sudetach, jednak jest to gatunek alpejski sprowadzony w te góry przez Czechów na początku XX wieku. Niewielki kierdel kozic przeszedł przez granicę do Polski w latach 70. ub. wieku i zadomowił się na zboczach Śnieżnika.

Kozice żyją w niewielkich stadach zwanych kierdelami, które mają określoną strukturę; na czele stoi zawsze doświadczona samica z młodym, tzw. licówka. W skład kierdela wchodzą też inne samice z młodymi oraz tzw. roczniaki i dwulatki. Samce żyją najczęściej samotnie lub tworzą grupy kawalerskie, dołączając do stad jesienią, na czas godów.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

 

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12