facebook


Teraz możesz pomóc nam chronić zagrożone populacje rekinów!

 

Podpisz  naszą petycję wzywającą ministrów rybołówstwa UE do ochrony rekinów przed przełowieniem i odcinaniem płetw.

Na stronie internetowej Shark Alliance możesz podpisać petycję on - line.

Misją międzynarodowej koalicji Shark Alliance jest zlikwidowanie luk i niedociągnięć w polityce unijnej odnoszącej się do niezgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju praktyki obcinania płetw rekinom na pokładach statków (ang. finning). Celem międzynarodowej koalicji jest również dążenie do ustanowienia limitów połowów rekinów zgodnych z zaleceniami naukowców.

Fundacja Nasza Ziemia jest członkiem Shark Alliance od maja 2011r.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12