facebook

Firmy śmieciowe zapłaciły za koncentrację 48 tys. zł kary

48 tys. zł kary zapłaciły prywatna spółka Remondis Gliwice i należące do gliwickiego samorządu Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów za dokonanie koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK.

Obaj partnerzy utworzyli wspólną spółkę pod nazwą Śląskie Centrum Recyklingu, pod kątem planowanej instalacji do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Spółka ta od razu została „uśpiona”; miała podjąć działalność po uzyskaniu statusu regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów. Mimo to zamiar jej utworzenia powinien być zgłoszony UOKiK, co partnerzy przedsięwzięcia uczynili dopiero rok po fakcie.

Jak poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Małgorzata Cieloch, partnerzy przedsięwzięcia nie skorzystali z prawa do odwołania i uiścili nałożone kary - 37 tys. zł Remondis Gliwice i 11 tys. zł Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów.

Cieloch wyjaśniła, że zgłoszenie zamiaru koncentracji polegającej na utworzeniu Śląskiego Centrum Recyklingu wpłynęło do UOKiK w lipcu ub. roku.

„Z informacji zawartych w zgłoszeniu wynika, że przedsiębiorcy dokonali koncentracji bez uprzedniego zgłoszenia jej zamiaru do Urzędu w maju 2011 r., co oznacza, że powiadomienie organu antymonopolowego nastąpiło dopiero po upływie roku” - wskazała rzeczniczka.

Na podstawie danych ze zgłoszenia Urząd wszczął postępowanie antymonopolowe ws. nałożenia kary na obie spółki. Zgodnie z prawem zgłoszeniu podlega zamiar koncentracji, czyli w tym wypadku planowanej fuzji, a nie fakt jej dokonania.

Przedsiębiorcy w postępowaniu zwrócili się do UOKiK o odstąpienie od kary, wyjaśniając, że mimo powstania powołana przez nich spółka nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej aktywność sprowadza się do przygotowań związanych z budową instalacji przetwarzania odpadów.

Spółka Remondis Gliwice i jej partner wyjaśniały, że Śląskie Centrum Recyklingu pozostaje w „uśpieniu” do czasu zaistnienia faktycznej i prawnej możliwości rozpoczęcia działalności, czyli do czasu uzyskania formalnego statusu regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W przypadku braku takiego statusu spółka musi ulec likwidacji.

Strony argumentowały też, że koncentracja w tym wypadku mogła być notyfikowana prezesowi UOKiK w rok po powstaniu wspólnej spółki ze względu na wieloetapowy charakter koncentracji. Ostatni jej etap miał wiązać się z opublikowaniem planów funkcjonowania regionów gospodarki odpadami i przepisów wykonawczych w sprawie mechanicznego-biologicznego przetwarzania odpadów. Samo powołanie wspólnej spółki nie miało też wpływu na jakikolwiek rynek produktowy i geograficzny.

UOKiK wskazał jednak, że spełnione zostały przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji. Wieloetapowość transakcji nie zmienia tej reguły, zakłada bowiem obowiązek notyfikowania ostatniego etapu koncentracji, ale jeszcze przed rozpoczęciem realizacji pierwszego etapu. Dodatkowo w tym wypadku już pierwszy wskazany przez partnerów etap był realizacją koncentracji.

Na wysokość nałożonej kary wpływ miał fakt, że w tym przypadku koncentracja nie ograniczyła w sposób istotny konkurencji na rynku. Zostało to zbadane i potwierdzone w równolegle toczącym się postępowaniu ws. utworzenia przez inną spółkę z grupy Remondisa oraz firmę Interpromex z Będzina podobnego przedsiębiorcy pod nazwą Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów Sp. z o.o. w Będzinie.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12