facebook

Więcej ryb w Bałtyku w 2011 roku?

W trakcie posiedzenia Rady Ministrów do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa UE, które odbyło się 26 października 2010r. w Luksemburgu, Ministrowie Państw członkowskich UE ustalili limity połowów ryb na Bałtyku na 2011 rok.

Burzliwe dyskusje w trakcie spotkania rozpoczęło twarde stanowisko Komisarz UE do spraw gospodarki morskiej i rybołówstwa Pani Marii Damanaki, która powiedziała, że zalecenia naukowców w kwestii wyznaczania kwot połowowych, muszą być bezkompromisowo przestrzegane. Komisja wyznaczyła swoje propozycje kwot połowowych na Bałtyku na podstawie badań Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). Komisarz powiedziała również: „Chcę wyrazić się jasno. Komisja Europejska ma wyznaczoną granicę i nie zamierza jej przekroczyć, tą granicą jest  zmniejszenie śmiertelności połowowej”.

Niestety Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa nie dla wszystkich gatunków wyznaczyła kwoty połowowe zgodne z zaleceniami specjalistów. Jeżeli chodzi o szprota Rada zadecydowala o 24% spadku kwoty połowowej, podczas gdy Komisja zaproponowala spadek o 30%. Zdaniem Komisarz Damanaki takie rozwiązanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu odbudowy populacji tego gatunku. Dla wschodniego stada śledzia Rada zaadoptowała propozycję KE o 30% spadku kwot połowowych, ale dla centralnego stada zaproponowała 15% redukcję, podczas gdy Komisja sugerowała redukcję na poziomie 28%. Jeżeli chodzi o dorsza rada podjęła decyzję zgodną z propozycją Komisji Europejskiej, a zarazem zaleceniami naukowców, ustanawiając 15% wzrost kwot połowowych dla wschodniego stada, a 6% wzrost dla zachodniego stada tego gatunku.  Rada Ministrów do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa UE oraz Komisja Europejska zgodziły się również co do kwoty połowowej dla populacji łososia na głównym basenie Morza Bałtyckiego, wprowadzajac jej 15% redukcję.

Szwedzkie Stowarzyszenie: Society for Nature Conservation (SSNC) wyraziło swoje rozczarowanie takim porozumieniem. Uznało, że decyzja pozwalająca na większe połowy śledzia i szprota niż rekomendowali naukowcy jest "nie do przyjęcia". Sekretarz Generalny SSNC przypomniał, że przetrwanie wielu gatunków, nie tylko dorsza, zależy od populacji szprota i śledzia i podkreślił, że należy zarządzać zasobami tych ryb pamiętając o całym ekosystemie Morza Bałtyckiego.

Niestety na posiedzeniu Rady nie udało się wypracować wspólnego, spójnego stanowiska na listopadowe posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Błękitnopłetwego (ICCAT). Tuńczyk błękitnopłetwy jest jednym  z najbardziej zagrożonych na skutek przełowienia gatunków na świecie, a jednocześnie rybą niezwykle ważną gospodarczo.  Z tego względu, niektóre państwa członkowskie (szczególnie kraje śródziemnomorskie) uniemożliwiają podjęcie decyzji, które miałyby na celu ograniczanie połowów tuńczyka i ochronę tego gatunku.

Więcej informacji: Fisheries Secretariat; Justyna Niewolewska

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12