facebook

 

Wielkie sprzątanie w Strzelcach - uczniowie na medal!


    Pod takim hasłem przebiegała akcja Sprzątania Świata 2015, do której pod okiem nauczycielki Małgorzaty Adamowskiej przyłączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzelcach. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na edukację dotyczącą tworzenia i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

    Cała inicjatywa "wielkiego sprzątania" poprzedzona została wieloma działaniami, które zaowocowały nie tylko kolorową wystawą, ale i dodatkowymi ocenami w dzienniku. Uczniowie klas IV-VI na lekcjach przyrody uzupełniali nabytą już wiedzę na temat segregowania i recyklingu odpadów o dodatkowe treści. Tu pomocne okazały się materiały edukacyjne ogólnopolskiego projektu ekologicznego Odpakowani.pl, do którego włączyła się strzelecka szkoła. Głównym celem tej inicjatywy było pokazanie jak ważna jest selekcja i recykling, a także wprowadzenie aktywnej profilaktyki w celu poprawy jakości stanu naszej planety. Podsumowaniem wesołej edukacji (komiksy, kreskówki, gry) był quiz - „jak segregować śmieci”.

    Na zajęciach technicznych uczniowie z klas IV-V realizowali pomysły Odpakowanych.pl, jak nadać "nowe życie" niepotrzebnym opakowaniom. Na wystawce znalazły się butelkowe pojazdy, koszyczki, ozdobne kubeczki, papierowe kwiaty i girlandy. Natomiast na zajęciach komputerowych chętni uczniowie z klasy VI nagrywali swoje filmiki uświadamiające znaczenie segregowania śmieci. Swoją inicjatywą wykazali się też kandydaci na Ucznia z Klasą. Ich pomysłowe prace techniczne, plakaty i ulotki rozświetliły szkolny korytarz.

    Podsumowaniem działań edukacyjno-promocyjnych było wyjście wszystkich uczniów ze swoimi wychowawcami, celem wysprzątania najbliższej okolicy. Klasy I-III zajęły się terenem przyszkolnym oraz drogą prowadzącą do najbliższego przystanku autobusowego. Uczniowie klas starszych przeszukali najbliższy las oraz tereny prowadzące do Leśnictwa Piłka podczas rowerowego rajdu. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie pomogli w odchwaszczeniu boiska, a na dodatkowych zajęciach przyrodniczych posadzone zostały krzewy, które będą ozdobą szkolnego placu apelowego.

    Od kilku juz lat w szkole działa Klub Ekologiczny EkoSmakosze, który dwa tygodnie temu uzyskał status Szkolnego Klubu Naszej Ziemi. Założeniem Klubu jest wykorzystywanie każdej, tak spontanicznej, jak i organizowanej sytuacji wychowawczej w celu uwrażliwiania dzieci na piękno przyrody i przygotowanie do świadomej jej ochrony, a także rozwijanie nawyków zdrowego i aktywnego stylu życia.

    Nie od dziś wiadomo, że Sprzątanie Świata to społeczna kampania ekologiczna, która inspiruje i napędza do działania ludzi ze wszystkich zakątków naszego globu mających na celu zachowanie czystości, utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz jego poprawę. Dlatego tego typu akcje stały się już tradycją strzeleckiej szkoły.

Relacje nadesłała Pani Małgorzata Adamowska Klub Naszej Ziemi Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Strzelcach

Pozdrawiamy serdecznie uczniów Szkoły Podstawowej w Strzelcach i ich nauczycieli, gratulujemy Was akcji!:)

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12