facebook

 

Wymień żarówkę i pomóż uchodźcom!W obozach dla uchodźców na całym świecie życie po zmroku zamiera. Z powodu braku oświetlenia mieszkańcy nie mogą wykonywać podstawowych czynności i funkcjonują w ciągłym poczuciu zagrożenia. Możemy im pomóc, włączając się w globalną kampanię IKEA „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców”, w ramach której z każdej sprzedanej żarówki LED, 1 euro trafia na zakup oświetlenia dla obozów. Trzeba się jednak spieszyć, ponieważ akcja trwa do 28 marca.

Wszystkie środki zebrane w ramach akcji, zostaną przekazane na poprawę jakości życia mieszkańców obozów dla uchodźców, będących pod opieką UNHCR (agencja ONZ ds. uchodźców). Oprócz zakupu oświetlenia, kampania ma na celu wdrożenie rozwiązań wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, a także rozwój edukacji w tych obozach.

- Brak światła do realny problem, dotykający miliony uchodźców na całym świecie, w tym dzieci. Dzięki kampanii „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców” wspólnie możemy sprawić, że ich życie stanie się bezpieczniejsze – mówi Magdalena Gorecka-Przepolska, Kierownik Marketingu IKEA Kraków – Aby pomóc, wystarczy kupić dowolną żarówkę LED. Zachęcam też do skorzystania ze specjalnej oferty obowiązującej od 18 do 28 marca, w ramach której dwie wybrane żarówki LEDARE (E27, 400 lumenów) kupimy w cenie jednej – dodaje Magdalena Gorecka-Przepolska.

Obecnie w obozach będących pod opieką UNCHR na całym świecie żyje blisko 12 milionów osób, z czego połowę stanowią dzieci. Osoby te straciły dorobek swojego życia i niejednokrotnie musiały szukać schronienia poza granicami swojego kraju, w obozach, w których panują bardzo trudne warunki, brakuje światła i prądu.

W zeszłym roku w ramach pilotażowej edycji kampanii „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców” IKEA Foundation udało się zgromadzić i przekazać 7,7 miliona euro. Dzięki współpracy z UNHCR (agencja ONZ ds. uchodźców) fundusze te zostały przeznaczone m.in. na pomoc ponad 11 tysiącom uchodźców z Syrii, która obejmowała dostarczenie do obozów lamp oraz ulicznych świateł solarnych.

Więcej informacji o działaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez IKEA: http://www.IKEA.pl/przyszlosc

Dodatkowych informacji udzielają:
Magdalena Gorecka-Przepolska, IKEA Kraków
tel. 12 293 11 41, e-mail: mailto:magdalena.gorecka-przepolska@ikea.com

Agnieszka Dźwigoń, Open Media Public Relations
tel. 698 618 575, e-mail: mailto:agad@openmedia.pl

Przemysław Pawluś, Open Media Public Relations
tel. 608 642 583, e-mail: mailto:przemek@openmedia.pl

O IKEA Foundation
Celem IKEA Foundation jest zwiększanie szans dzieci i młodzieży poprzez finansowanie wszechstronnych, długofalowych programów, które umożliwiają wprowadzanie znaczących, trwałych zmian i dają dzieciom możliwość decydowania o własnej przyszłości. Współpracujemy z silnymi partnerami strategicznymi, stosując innowacyjne rozwiązania, by osiągać znaczące rezultaty w czterech podstawowych obszarach życia dzieci: miejsce, które jest domem; zdrowy start w dorosłe życie; edukacja na wysokim poziomie; godziwe dochody rodziny. Z finansowanych obecnie programów korzysta około 100 milionów dzieci. Więcej na: www.ikeafoundation.org, www.facebook.com/IKEAFoundation oraz blog.ikeafoundation.org.

O UNHCR
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, nazywane również Agendą ONZ ds. Uchodźców, zostało powołane 14 grudnia 1950 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym zadaniem UNHCR jest prowadzenie i koordynowanie międzynarodowych działań mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywanie ich problemów na całym świecie. Jego głównym celem jest obrona praw oraz dbanie o dobro uchodźców. Stara się zagwarantować, aby każdy mógł skorzystać z prawa do azylu i bezpiecznego schronienia w innym państwie członkowskim, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, prawa do miejscowej integracji czy przeniesienia się do innego kraju. Mandatem UNHCR objęci są również bezpaństwowcy. W ciągu ponad 60 lat swojego istnienia UNHCR pomógł dziesiątkom milionów ludzi rozpocząć życie na nowo. Więcej informacji na: www.unhcr.pl, www.facebook.com/UNHCR oraz www.twitter.com/refugees.

źródło: informacja prasowa

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12