facebook

 

 Zaadoptuj rzekę


Rusza kolejna edycja programu Zaadoptuj rzekę Klubu Gaja w związku z czym zachęcamy do dodawania swoich działań na rzecz rzek do nowej odsłony interaktywnej mapy Polski. Ułatwia ona dzielenie się  nie tylko swoimi pomysłami i wynikami monitoringu wód ale i obowiązkami wynikającymi z adoptowania akwenu.

Program Zaadoptuj rzekę zachęca do zainteresowania się dowolnym akwenem, poznania jego walorów przyrodniczych, kulturowych i społecznych; zachęca również społeczności lokalne do ochrony i poprawy stanu jakości wód.

We wszystkich działaniach pomaga nowa interaktywna mapa Polski – może posłużyć jako inspiracja, panel wymiany informacji i wyników monitoringu stanu wód. Nowa mapa umożliwia łatwiejsze wpisywanie swojej aktywności i działań dla rzek. Wystarczy zarejestrować się i w module „aktywności/działania” opisać działania jakie podjęte zostały w ramach programu Zaadoptuj rzekę, możliwe jest także dodanie zdjęć dokumentujących przeprowadzone działania. Opisy te będą widoczne dla innych użytkowników i mogą stać się dla nich inspiracją do podjęcia własnych działań.

Drugi moduł dotyczy badania jakości wód rzek i akwenów. Składa się on z 4 parametrów dotyczących jakości wody (ph, poziomu zawartości azotanów, zawartości substancji stałych oraz poziomu fosforu całkowitego). Inne nie uwzględnione w module a zbadane parametry można opisać w module  "Działania".

Dodane zostały dwa kolejne moduły „Big Jump”, który służy do zarejestrowania miejsca w którym odbyło się wejście do wody w intencji czystych i żyjących rzek, oraz moduł „Rzeka Roku” dla rzek – finalistek kolejnych edycji konkursu Rzeka Roku Klubu Gaja.

Niebieskie "pinezki", umieszczone na mapie, ukazują badania wód, czerwone - działania, jakie użytkownik podjął dla rzek i akwenów, zielone natomiast oznaczają miejsca w których odbył się BIG JUMP, a żółte – rzeki – finalistki konkursu Rzeka Roku. Do jednego miejsca można przypisać dowolną liczbę badań oraz działań.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z http://www.zaadoptujrzeke.pl/mapa/ oraz publikowania własnych działań w ramach programu Zaadoptuj rzekę.

Dla uczestników, którzy zgłoszą się do 11. edycji programu Zaadoptuj rzekę, Klub Gaja przygotowuje Pakiety Edukacyjne. Zachęcamy do włączania się do programu poprzez wypełnienie http://www.zaadoptujrzeke.pl/zgloszenie/#%%sare_link:0%%.

Program objęty jest patronatem Ministra Środowiska. Wieloletnim Partnerem Strategicznym programu Zaadoptuj rzekę jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Dzięki zaangażowaniu blisko 172 000 osób w latach 2005 – 2014 w ramach programu Zaadoptuj rzekę, opieką otoczono 688 rzek, strumieni, jezior, potoków i stawów a także Bałtyk w 1295 miejscach w Polsce. 

źródło: informacja organizatora

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12